ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού της ΑΣΚΤ που επιθυμούν να μετακινηθούν για διδασκαλία, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διμερής συμφωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής, υποβάλλουν στο γραφείο Erasmus ένα μήνα τουλάχιστον πριν τις επιθυμητές ημερομηνίες μετακίνησης:

- πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής (invitation letter) όπου θα αναγράφονται οι ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης

Στη συνέχεια, και δεδομένου ότι η αίτηση μετακίνησης θα εγκριθεί, υποβάλλουν στο γραφείο Erasmus:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά.

Οι συμμετέχοντες με την επιστροφή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά στο γραφείο Erasmus:

-βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής ότι πραγματοποίησαν την επιμόρφωση

-έκθεση μετακίνησης (η οποία αποστέλλεται στο email σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η συμπλήρωσή της είναι υποχρεωτική για να σας καταβληθεί το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης)

-κάρτες επιβίβασης

Για τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο αρχείο (ERASMUS-Criteria-Administration mobility).

Για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260