ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Εντός ενός (1) μηνός από την επιστροφή του στην Ελλάδα και προκειμένου να παραλάβει το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του, ο φοιτητής υποχρεούται να προσέλθει στο γραφείο Erasmus του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Κοινοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών και να υποβάλει συμπληρωμένα τα κάτωθι έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή:

- Έκθεση σπουδών φοιτητή (ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%.
- On-line γλωσσικό τεστ αξιολόγησης (OLS)(ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%.
- Certificate of Attendance (πρωτότυπο).
- Ερωτηματολόγιο.
- Transcripts of Records (χορηγείται από το Ίδρυμα Υποδοχής ή συμπληρώνεται το τρίτο μέρος του learning agreement – After the mobility).

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260