ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από την ΕΜ σε μηνιαία βάση. Εάν ο Συμμετέχων λαμβάνει επιχορήγηση από κοινοτικά κονδύλια Erasmus+: αυτός ο αριθμός μηνών και πρόσθετων ημερών πρέπει να είναι ίσος με τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας. Η καταβολή της προχρηματοδότησης (80% του συνολικού ποσού επιχορήγησης) πρέπει να γίνεται στον Συμμετέχοντα όχι αργότερα από (όποια περίπτωση επέλθει πρώτη):
  • 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
  • την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας.

Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU survey) καθώς και η υποβολή της διαδικτυακής αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων του Συμμετέχοντα (on-line assessment) μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας θα θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα για καταβολή του υπολειπομένου ποσού της επιχορήγησης (20%), με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα έχει λάβει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcripts of Records) και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας. Το Ίδρυμα θα έχει στη διάθεσή του 45 ημερολογιακές ημέρες για την καταβολή του εν λόγω ποσού ή για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος καλείται να παραθέσει τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του λογαριασμού του, ως ακολούθως:
  • Επωνυμία Τράπεζας
  • Ακριβή στοιχεία δικαιούχου λογαριασμού
  • Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου κωδικού ΙΒΑΝ τράπεζας)
  • Clearing/ BIC/SWIFT number

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ισχύουν τα εξής:
Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

Παράδειγμα 1:
Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.
a) Ατομική φορολογική δήλωση --------- Εισόδημα 6.000 ευρώ
b) Οικογενειακή φορολογική δήλωση -------- Εισόδημα 30.000 ευρώ και τέσσερα (4) μέλη
π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά) άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα


Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

Παράδειγμα 2:
Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.
a) Ατομική φορολογική δήλωση --------- Εισόδημα 10.000 ευρώ
b)Οικογενειακή φορολογική δήλωση -------- Εισόδημα 30.000 ευρώ και τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά) άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα

Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η ατομική φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα αξιολογείται ως εξής:
  1. Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα της φορολογικής δήλωσης ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  2. Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχονται οι κωδικοί 003 και 004 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
  3. Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  4. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για πρακτική άσκηση, πρέπει να λάβουν το ποσό της συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές προερχόμενους από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες αντί της συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης για πρακτική άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος.

Ποσά επιχορήγησης για το ακαδημαϊκό έτος

Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την επιχορήγηση Erasmus+.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260