ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 4521/2018 . «η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών υπ’ αριθμ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και υπ’ αριθμ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης»

Οι ανωτέρω κατηγορίες των φοιτητών που μετακινούνται σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, υποβάλλουν αίτημα για την χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση 
  • Βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι έχουν ενεργή τη φοιτητική ιδιότητα (το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας)
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο)

Σημαντική σημείωση: η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:
  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
  • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.
  • Η χρήση της Ε.Κ.Α.Α. είναι αυστηρά προσωπική και προσφέρει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικά αναγκαία, έκτακτη, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν , τη Νορβηγία και την Ελβετία.
  • Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΚΑΑ εδώ

Πριν την μετακίνηση, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενημερωθεί τι καλύπτει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα υποδοχής.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260