ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης στεγαστικού επιδόματος έχουν οι αναφερόμενοι/ες -στην αμέσως επόμενη παρακάτω παράγραφο- εφόσον υπάρχει ενεργή φοίτηση στην ΑΣΚΤ προπτυχιακοί φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (για το ποια είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται το παρακάτω link: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el). Στους δικαιούχους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο χιλίων (1.000) ευρώ εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο/η φοιτητής/τρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο/η φοιτητής/τρια. Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο/η φοιτητής/τρια εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Οι υποψήφιοι/ες δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr σε ημερομηνία που ανακοινώνεται κάθε έτος από το Υπουργείο Παιδείας (σχετική νομοθεσία άρθ. 31&4 του N. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄/15.2.2017) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», τη με αρ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και τη με αριθμό 89537/Ζ1 και ημερομηνία 01.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και τη με αρ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) κ.υ.α. με θέμα «Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ». Ο/η υποψήφιος/α δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) για να υποβάλει αίτηση εισέρχεται στην παραπάνω αναφερόμενη ηλεκτρονική εφαρμογή (https://stegastiko.minedu.gov.gr), χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που του χορηγήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του/της. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο/η φοιτητής/τρια για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας/Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος ΑΦΜ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού. Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών και Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Στεγαστικού Επιδόματος μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο από τον αιτούντα στεγαστικό επίδομα και ο τελευταίος υποχρεούται να το προσκομίσει. Οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος και το αίτημά του απορριφθεί δικαιούται εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος- του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος να υποβάλλει αίτηση θεραπείας. Η ένσταση - αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας
 
  • Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή στο Τμήμα καθώς και όσοι φοιτούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  • Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι διαμένουν στη φοιτητική εστία ή σε συμβεβλημένα από το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία.
 

«Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για Στεγαστικό Επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε την εγκύκλιο για το στεγαστικό επίδομα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (κα Ευγενία Σωτήρη, τηλ. επικ. : 210.38.97.149, email: evgeniasot@asfa.gr)

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260