Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κεφ. Β΄ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 11 (ΦΕΚ 9α/18.1.2005) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελεί διοικητική οργανική μονάδα της ΑΣΚΤ και είναι αρμόδια για την προώθηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της ΑΣΚΤ μέσα στα πλαίσια των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και τον συντονισμό της λειτουργίας των Διευθύνσεων:

  1. Διοικητικού,
  2. Οικονομικής Διαχείρισης,
  3. Ακαδημαϊκών Θεμάτων,
  4. Δικτύων και Μηχανοργάνωσης και
  5. Αυτοτελούς Γραφείου Πρυτανικών Αρχών και Δημοσίων Σχέσεων.


Επικοινωνία

Αναπλ. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Τηλ.: 2103897108

Email: nspyrop@asfa.gr

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260