Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 


Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του καλλιτεχνικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι εισιτήριες εξετάσεις δεν υπάγονται στο γενικό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το Τμήμα διενεργεί ειδικές εξετάσεις εισαγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.151/2995/Β6/13.1.2010 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 55/2010 τ. Β΄). Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, καθώς και ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Λέκτορα, οι οποίοι ορίζονται περιοδικά (ή ανά έτος) από τη Σύγκλητο. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος εκτελούν εικαστικά έργα από διάφορες συνθέσεις-πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα, εκτός από την περίπτωση των δοκιμασιών εκείνων που έχουν οριστεί ως υποχρεωτικές, με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και η διάρκειά τους για τους υποψηφίους είναι 5 ημέρες.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260