ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Οδηγίες για τα ιδρύματα Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι φοιτητές με αναπηρίες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία φοιτητών, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν ως φοιτητές ERASMUS. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αναπηρίες δεν είναι πάντα ορατές εκ πρώτης όψεως. Στους φοιτητές με αναπηρίες συγκαταλέγονται έτσι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών, σύμφωνα με τον νόμο υπ. Αριθμ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. Σύμφωνα με την απόφαση του ΙΚΥ, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
Συστήνεται ιδιαίτερα τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να διοργανώνουν ειδική συνάντηση για τους φοιτητές με αναπηρίες σε συνεργασία με το τμήμα φοιτητικής μέριμνας ή αντίστοιχο τμήμα του ιδρύματός σας και να δημιουργήσουν χωριστή σελίδα, ενσωματωμένη στη σελίδα ERASMUS του ιδρύματός τους, ειδικά για τους φοιτητές ERASMUS με αναπηρίες.
Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται από τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ότι όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και ηλεκτρονικά, με αντίστοιχες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, καθώς και να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε φοιτητές με αναπηρίες, κατά τη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων για τους φοιτητές.


ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τόσο το ίδρυμά σας όσο και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τα οποία έχετε υπογράψει συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο του ERASMUS+, θα πρέπει να δίδετε εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με :
 • την προσβασιμότητα των χώρων του ιδρύματος
 • τη δυνατότητα ειδικού διακανονισμού όσον αφορά τις εξετάσεις (πχ προφορική εξέταση, περισσότερος χρόνος)
 • τη δυνατότητα παραχώρησης κατάλληλου δωματίου στη φοιτητική εστία
 • τη δυνατότητα πρόσβασης υγειονομικές υπηρεσίες φοιτητών
 • τη δυνατότητα πρόσβασης σε φοιτητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από φοιτητικούς συλλόγους και τον ESN (Σύλλογο φοιτητών ERASMUS
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου του γραφείου ΕRASMUS για τα άτομα με αναπηρίες
Οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματός σας και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Tα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους τις ακόλουθες πληροφορίες για τους φοιτητές με αναπηρίες, όσον αφορά την επιπλέον χρηματοδότηση που δικαιούνται:
 • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.
 • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 •  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 80% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους και το υπόλοιπο 20% μετά την επιστροφή τους και αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής).

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:
 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστή ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ειδική διατροφή
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Συννημένα αρχεία:


Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/itemlist/category/389-ekdoseis-gia-oles-tis-draseis

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260