ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

  • ΠΜΣ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» το οποίο λειτουργεί από το 1998
  • Το ΠΜΣ «Εικαστικές Τέχνες» το οποίο λειτουργεί από το 2004
  • Το ΠΜΣ «Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης» το οποίο λειτουργεί από το 2011

Το 2018 ιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Εικονοθεσία,ήχος, επιτέλεση: Καλλιτεχνικές πρακτικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις» (ΦΕΚ 1717 τ.Β΄) το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260