ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
To Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων είναι υπεύθυνο: για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής 'Ερευνας και διδασκαλίας με τη χρήση προηγμένων υπη¬ρεσιών Τηλεματικής (πολυμεσικές εφαρμογές δικτύου, ανοιχτά συστήματα τηλεδιδασκαλίας και τηλεκπαίδευσης, ανάπτυξη πολυμεσικών τίτλων κ.λ.π., την διαχείριση και υποστήριξη του Δικτύου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τη συμμετοχή του ιδρύματος στο Πανεπιστη¬μιακό Δίκτυο Gunet, την εκπαίδευση χρηστών της εκπαι-δευτικής κοινότητας στη χρήση και την εξοικείωση με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου.
Επικοινωνία: Μίνως Ματσάκης, τηλ. 210.4801200,  email: minos@asfa.gr
Δ/νση: Πειραιώς 256, 18233 Ρέντης

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260