ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Κοσμητεία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/02.03.2018, τ. Α΄) αποτελείται: από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων τους Διευθυντές Τομέων, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, και ένα (1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών δεν λειτουργούν Τομείς και στην Κοσμητεία μετέχουν τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος.ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Αγγελής Αντωνόπουλος, Καθηγητής 
Επικοινωνία: Τηλ.: 210 3897 148,
e-mail: kosmitia@asfa.gr

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260