ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οποία διοικητικά υπάγεται απευθείας στη Σύγκλητο. Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Χρυσάνθη Γεωργούλη, τηλ.  210 4801 212, fax: 210 1834 351, email: cgeorg@asfa.gr
Μαρίνα Κομπολύτη, τηλ. 210 4801 207, email: marina@asfa.gr
Ελεάνα Παθιακάκη, τηλ. 210 4801 205, email: eleana@asfa.gr
Δημήτρης Πάπας, τηλ. 210 4801 208, email: pappas@asfa.gr
Δημήτρης Βαννέλης, τηλ. 210 4801 209, email: dimit@asfa.gr
Δ/νση: Πειραιώς 256, 18233 Ρέντης

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260