ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
 1. Επιτροπή Συνεπικουρίας Πρύτανη
 2. Επιτροπή Βιβλιοθήκης
 3. Επιτροπή Εκθέσεων
 4. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας
 5. Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατόριου
 6. Επιτροπή Erasmus
 7. Επιτροπή Εισιτήριων Εξετάσεων
 8. Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σταθμών
 9. Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης
 10. Επιτροπή Ενστάσεων
 11. Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Αναλώσιμων
 12. Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών
 13. Επιτροπή Καταστροφής Υλικού
 14. Επιτροπή Ερευνών

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260