ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Στο δικαιούχο φοιτητή χορηγείται κάρτα σίτισης από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας η οποία ανανεώνεται κάθε ακαδ. έτος (κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου) και έχει διάρκεια ίση με το ανώτατο όριο φοίτησης που προβλέπεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Δικαιώματα κατόχου κάρτας δωρεάν σίτισης: Ο κάτοχος κάρτας δωρεάν σίτισης δικαιούται δωρεάν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του εστιατορίου. Οι ώρες διανομής του φαγητού όπως ισχύουν είναι από 8:30 έως 10:00 π.μ. το πρωινό, από 12:30 έως 15:30 το γεύμα και από 18:30 έως 21.00 μ.μ. το δείπνο. Φοιτητές που λόγω αποδεδειγμένου ιατρικού προβλήματος δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ισχύον πρόγραμμα σίτισης  μπορούν να αιτηθούν για τη χορήγηση πιάτου που θα καλύπτει τις ιδιαίτερες διατροφικές τους ανάγκες.

Υποχρεώσεις κατόχου κάρτας δωρεάν σίτισης: Η κάρτα είναι ονομαστική και η χρήση της γίνεται μόνο από τον δικαιούχο. Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης δεν εκχωρείται και τυχόν χρήση της κάρτας από μη δικαιούχο με τη συναίνεση του δικαιούχου συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν σίτισης για το ακαδ. έτος που έχει εκδοθεί. Σε περίπτωση που ο/η κάτοχος της κάρτας δωρεάν σίτισης την απολέσει, διακόψει τις σπουδές του ή διαγραφεί, οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να δηλώσει την απώλεια ή αντίστοιχα να παραδώσει την κάρτα σίτισης στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης δύνανται να σιτίζονται καθημερινά καταβάλλοντας το προβλεπόμενο κάθε φορά σχετικό αντίτιμο.

Οι φοιτητές καταθέτουν καταθέτουν στο  Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από αυτό, την  αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά ώστε να τους χορηγηθεί κάρτα σίτισης.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260