ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συστάθηκε το 1985 με σκοπό ‘‘την έρευνα της τέχνης τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς".

Το 1986 επί Πρυτανείας του αείμνηστου Γεωργίου Νικολαΐδη ορίσθηκε η πρώτη Επιτροπή Ερευνών αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ κκ. Παύλο Χριστοδουλίδη, Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, Μαρτίνο Γαβαθά και Ιωάννη Βαλαβανίδη.
Το 1989, η νέα Επιτροπή Ερευνών αποτελούμενη από τους καθηγητές κκ. Τρ. Πατρασκίδη, Δ. Κοκκινίδη, Αθ. Εξαρχόπουλο και Σ. Κονταράτο επαναπροσδιορίζει το ‘‘Πλαίσιο Έρευνας’’ της Α.Σ.Κ.Τ. και καθορίζει τις γενικές αρχές που αφορούν στην ερευνητική δραστηριότητά της καθώς και η διαδικασία έγκρισης των Προγραμμάτων αυτών και η διαχείριση των κονδυλίων τους.

Η ουσιαστική λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. τοποθετείται το 1992 όταν με την εφαρμογή του ’’Πλαισίου Έρευνας’’ και το 1993 εγκρίθηκαν τα δύο πρώτα ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο με τίτλο ‘‘Αντοχή των υλικών ζωγραφικής σε σχέση με τους τρόπους χρήσης. Τοξικότητες’’ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μεταξά και το δεύτερο με τίτλο ‘‘Ανίχνευση περιβάλλοντος’’ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μυταρά. 
Με την έναρξη του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το 1996 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας βρέθηκε σε πλήρη λειτουργία και οργάνωσε προώθησε, συντόνισε και υλοποίησε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι). 

Από το 2000 ως σήμερα, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, ο Ειδικός Λογαριασμός υλοποίησε Έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ’Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση’ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’. Τα Έργα αυτά αφορούσαν στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, στη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης, στην αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και στη σύσταση Εκδοτικού Οργανισμού, στην ενίσχυση του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, στην υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης, στην ίδρυση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού στις Εικαστικές Τέχνες, στην ενίσχυση ερευνητικών ομάδων σε θέματα φύλου, στην τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση περίπου 7500 έργων που ανήκουν στην Πινακοθήκη της και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεματικής.

Μέσα από αυτά τα Έργα η Α.Σ.Κ.Τ. εκσυγχρονίστηκε, αναπτύχθηκε, απέκτησε σύγχρονο εξοπλισμό και ανανέωσε το στελεχιακό της δυναμικό. 

Με τη λήξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ενόψει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013) o Ειδικός Λογαριασμός ανασυγκροτήθηκε, διαμόρφωσε νέο οργανόγραμμα, επικαιροποίησε τον Οδηγό Χρηματοδότησης και έλαβε πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο από την Ειδική Υπηρεσία ‘‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση''.

Ήδη έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., μέσα στο 2009 μετά από προσκλήσεις των Τομεακών Προγραμμάτων Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και Ψηφιακή Σύγκλιση προτάσεις για χρηματοδοτήσεις στις ακόλουθες πράξεις:

• Ηράκλειτος – Υποτροφίες διδακτορικής έρευνας 

• Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

• Γραφείο Διασύνδεσης 

• Μονάδα Καινοτομίας 

• Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Περιβάλλον 

• Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

Η προοπτική του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι να συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προς όφελος του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260