ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

1.  Πρακτική Πράξη Φοιτητών Α.Σ.Κ.Τ. (ΕΣΠΑ – ΕΠΑΝΕΚ), Ιδρυματικός υπεύθυνος της πράξης ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Αλεξανδρίδης. Επιστημονική υπεύθυνη για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης η Επίκουρη Καθηγήτρια Ναυσικά-Σωτηρία Λιτσαρδοπούλου, Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκος Γεωργιλάκης. Υπεύθυνη διαχείρισης της Πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυξένη Μαρίνου, internship@asfa.gr , 2103897158.

2.  Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΕΣΠΑ), Επιστημονικό Υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σκαλτσάς. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Χρήστος Μάνος, chmanos@asfa.gr , 2103897157.
 
3.  Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΕΣΠΑ-ΕΠ.ΑΝΑΔ- ΕΔΜ), Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστόπουλος.

4.  Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στην Α.Σ.Κ.Τ. 2021-2022 (ΕΣΠΑ–ΕΠ.ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Ε.Λ.Κ.Ε. Λαμπρινή Κόγου, lkogou@asfa.gr ,  210 3897167.

5.  Πρόγραμμα Erasmus+  KA 103 / European Mobility Program / Κλασική κινητικότητα, Ιδρυματικός υπεύθυνος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Μπέτσου. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Μαρία Μυρώνη, mmironi@asfa.gr , 2103897131.

6.  Πρόγραμμα Erasmus+ KA 107 / International Mobility (ΚΙΝΑ), 01/08/2019 - 31/07/2022. Ιδρυματικός υπεύθυνος της πράξης είναι ο Καθηγητής Ζαφείριος Ξαγοράρης.

7.  Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (ΚΑ 107) Κονγκό. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Αβραμίδης. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης είναι ο συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Χρήστος Μάνος, chmanos@asfa.gr , 2103897157.

8.  Erasmus+ Strategic Partnership Project "Creator Doctus". Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ζαφείριος Ξαγοράρης. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Γεώργιος Παπαδόπουλος.

9.  Erasmus+ KA2 Mental Health Matters through Restorative Art. Επιστημονικός υπεύθυνος της πράξης είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σκαλτσάς.

10.  Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βιωσιμότητα και Ανάδειξη της Συλλογής Έργων Τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Νίκος Τρανός. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης: ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ.

11.  Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών διαχείρισης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων. (ΕΣΠΑ–ΕΠ.ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο ΕΕΔΙΠ Χαράλαμπος Ρέτσος. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Ε.Λ.Κ.Ε. Ελευθερία Τσιγαρίδα, etsigarida@asfa.gr , 2103897164.

12.  ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ εθνική υποδομή για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές τέχνες και επιστήμες για την γλωσσική έρευνα και καινοτομία (ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ.), Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Δασκαλοθανάσης. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης: ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ. 

13.  post documenta: οι σύγχρονες τέχνες ως φορείς εδαφικότητας. 01/01/2020 - 31/12/2022. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Αρβανίτης. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Νικόλαος Νικολούτσος, nnikoloutsos@asfa.gr .

14.  ΠΔΕ 2017 επιχορήγηση του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.Κ.Τ. για την υποστήριξη του έργου εκσυγχρονισμού των ακαδημαϊκών δομών της Α.Σ.Κ.Τ. (Π.Δ.Ε.), Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Φωτεινή Ζήκα. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Αλεβιζόπουλος Δημήτριος, dalevizopoulos@asfa.gr , 2103897162.

15.  Αξιοποίηση της θεατρικής σκηνής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σκαλτσάς. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η Αθηνά Γκογκομήτρου, υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, agogomitrou@asfa.gr , 2103897111

16.  Βοηθώντας την Επανάσταση στηρίζουμε τη δημιουργία Ελληνικού κράτους. Από τις άγνωστες ιστορίες του 1821. Σύνθετη δημιουργία: Θεατρική παράσταση - εικονική πραγματικότητα – εικαστική εγκατάσταση ψηφιακών αρχείων (ΕΛΙΔΕΚ), Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ματθαίος Σαντοριναίος. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Χρήστος Μάνος, chmanos@asfa.gr , 2103897157. 

17.  Το σύνδρομο της Σφίγγας - Η αινιγματολυτική διάσταση του tableau vivant και οι μεταγραφές του στην τέχνη από την Αναγέννηση έως τον 20ο αιώνα (ΕΛΙΔΕΚ-Υποτροφίες). Επιστημονικός υπεύθυνος της πράξης είναι ο Καθηγητής Παναγιώτης Χαραλάμπους. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο ΕΤΕΠ Αθανάσιος Μαλισιόβας, amalisiovas@asfa.gr , 2103897166.

18.  Ο ενδυματολογικός χάρτης στα επαναστατημένα νησιά του Αιγαίου και τα αισθητικά ιδεώδη της εποχής (1789-1830) (ΕΛΙΔΕΚ-Υποτροφίες). Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης είναι ο ΕΤΕΠ Αθανάσιος Μαλισιόβας, amalisiovas@asfa.gr , 2103897166.

19.  MUSES - Prosocial Motivation and creativity in work, career, society: Researching the role of prosocial & autonomous motivation for creatively resilent and innovative behavior in different contexts (Κ.Ε. 80065). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Αγγελής Αντωνόπουλος. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Μαρία Φελίδου, mfelidou@asfa.gr .

20.  Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού μέσω του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ (Κ.Ε. 80043). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Γιώργος Χαρβαλιάς. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Αλεβιζόπουλος Δημήτριος, dalevizopoulos@asfa.gr , 2103897162.

21.  Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID-19 εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικού έργου των Διδασκόντων της ΑΣΚΤ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Κ.Ε. 80046). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Γιώργος Χαρβαλιάς. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Ε.Λ.Κ.Ε. Λαμπρινή Κόγου, lkogou@asfa.gr ,  210 3897167.

22.  Πωλήσεις βιβλίων ΑΣΚΤ 
(Κ.Ε. 80051). Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Ζήκα. Υπεύθυνος διαχείρισης της πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Χρήστος Μάνος, chmanos@asfa.gr , 2103897157.

23.  FUTURE ART EDUCATION (Κ.Ε. 80056). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολύδωρος Καρυοφύλλης. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα Ε.Λ.Κ.Ε. Λαμπρινή Κόγου, lkogou@asfa.gr ,  210 3897167.

24.  
Κ.Ε. 80061 : Διάχυση Έρευνας για την Τέχνη σε μια Τεχνολογική Κοινωνία (ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ)Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο ΕΤΕΠ Αθανάσιος Μαλισιόβας, amalisiovas@asfa.gr , 2103897166.   

25.  Κ.Ε. 80062 : Η Διδακτική της Νωπογραφίας (fresco) για Παιδιά / H Eλληνική Ζωγραφική Παράδοση στον Εκπαιδευτικό Χώρο: «Ο ΤΟΙΧΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5123942. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Αβραμίδης. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο ΕΤΕΠ Αθανάσιος Μαλισιόβας, amalisiovas@asfa.gr , 2103897166.

26.  "Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ" η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑΕ 2021ΣΕ34510138 και κωδικό ΟΠΣ 5123942 (Κ.Ε. 80074). 01/09/2021 - 10/09/2023. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βλασταράς. Υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η εξωτερική συνεργάτιδα  Ε.Λ.Κ.Ε. Ελευθερία Τσιγαρίδα, etsigarida@asfa.gr , 2103897164.

27.  Μοριάς '21 (Κ.Ε. 80058). 12/04/2021 - 30/06/2022. Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ερατώ Χατζησάββα. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Αλεβιζόπουλος Δημήτριος, dalevizopoulos@asfa.gr , 2103897162.

28.  Κ.Ε. 80059 : Δήμος Άργους - Μυκηνών - δημόσιοι χώροι . 01/04/2021 - 31/12/2022. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Μελανίτης. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Αλεβιζόπουλος Δημήτριος, dalevizopoulos@asfa.gr , 2103897162.

29.  Κ.Ε. 80068 : Υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Αναπτυξιακών, Επιμορφωτικών, Ερευνητικών Δράσεων της ΑΣΚΤ.  20/11/2021 - 20/11/2026. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ανδρέας Γιακουμακάτος. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο ΕΤΕΠ Αθανάσιος Μαλισιόβας, amalisiovas@asfa.gr , 2103897166.

30.  Ίδρυση και λειτουργία ακαδημαϊκού - επιστημονικού διεθνούς περιοδικού υψηλού κύρους στο χώρο των Εικαστικών Τεχνών (Κ.Ε. 80080). 01/10/2021 - 31/12/2022. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Γιώργος Χαρβαλιάς. Υπεύθυνος διαχείρισης της Πράξης είναι ο εξωτερικός συνεργάτης Ε.Λ.Κ.Ε. Χρήστος Μάνος, chmanos@asfa.gr , 2103897157.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260