ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες

Το Έργο ‘‘Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Α.Σ.Κ.Τ.’’ υλοποιήθηκε από το 2000 ως το 2003 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας’’ με στόχο την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. Η συγχρηματοδότηση του Έργου έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου δικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τις Εικαστικές Τέχνες.

Κατ' αρχήν έγινε ο προσδιορισμός και καταγραφή απαιτήσεων για κάθε μάθημα που θα προσφέρεται μέσω διαδικτύου (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) με στόχο την εξαγωγή προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων κάθε θεματικού αντικειμένου, προσαρμοσμένων στο χρήστη.

Στη συνέχεια, έγινε ο σχεδιασμός τόσο της βασικής εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποτελεί τη βάση υλοποίησης των μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προέκυψαν από την προηγούμενη δραστηριότητα, όσο και του κατάλληλου βοηθητικού υλικού για την υποστήριξη της υλοποίησης των μαθημάτων.

Από τεχνικής πλευράς επιτεύχθηκε η αύξηση ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο με την ολοκλήρωση του δικτύου gigabit στο backbone της σχολής, τη δυνατότητα υποστήριξης πολύ μεγαλύτερου αριθμού dial up συνδέσεων και την πραγματοποιηθείσα μετάβαση από frame relay σε PCM .   

Βασικοί στόχοι των δράσεων αυτών ήταν η κατάλληλη διαμόρφωση της WAN σύνδεσης και η ταυτόχρονη διαμόρφωση του backbone της σχολής. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη περιεχομένου μέσα από ολοκληρωμένα περιβάλλοντα λογισμικού με στόχο την δημιουργία μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης περιεχομένου παρουσίασης και εκπαίδευσης. Το παραχθέν ψηφιακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα από το δικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον και την υπηρεσία τηλεκπαίδευσης τόσο ως εκπαιδευτική διαδικασία (μάθημα) όσο και ως βοήθημα σε μαθήματα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν 2 δικτυακά μαθήματα με αντίστοιχες πολυμεσικές εφαρμογές για την υποστήριξη του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της ΑΣΚΤ αλλά και την ευρύτερη χρήση τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Συνολικά μέσα από τις δράσεις του Έργου επιτεύχθηκε η αναμόρφωση, βελτίωση και επέκταση των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών μέσα από εξελιγμένα συστήματα authentication και authorization, roaming profile και περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με στόχο τη γρήγορη και ασφαλή διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου. Σημαντικές υπήρξαν οι προσθήκες και στο δικτυακό εκπαιδευτικό σύστημα με κυριότερο στόχο την ενσωμάτωση λειτουργιών αυτόματης αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης και υποστήριξης των εκπαιδευόμενων χρηστών.

 

Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

Παράλληλα με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών άρχισε να συγκροτείται μια Πινακοθήκη (συλλογή έργων), η οποία άρχισε να φιλοξενεί έργα τέχνης που σχετίζονταν με την καλλιτεχνική παραγωγή όσων εμπλέκονταν στις διαδικασίες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που παρείχε η Σχολή. Έως σήμερα περιλαμβάνει περίπου 5.000 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ψηφιδωτού, πλούσια συγκομιδή μιας ζωής 165 χρόνων. Τα έργα που απαρτίζουν τη συλλογή της Πινακοθήκης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας Καθηγητών των Εργαστηρίων και σπουδαστών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και έργα από δωρεές προς την Α.Σ.Κ.Τ. Με αυτή την έννοια η Πινακοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα της ίδιας της ιστορίας της και κατά συνέπεια ενός πολύ σημαντικού τμήματος της νεοελληνικής τέχνης.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας'' και συγκεκριμένα των προσκλήσεων 65 και 172, η Α.Σ.Κ.Τ. προχώρησε στην τεκμηρίωση, μερική συντήρηση και ψηφιοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στη συλλογή της από το 1837 ως το 2005.

Στη συλλογή των έργων της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. περιλαμβάνονται έργα της πρώιμης δουλειάς των σημαντικότερων εκπροσώπων της Νεοελληνικής Τέχνης, οι οποίοι δίδαξαν, φοίτησαν και διοίκησαν τη Σχολή, έργα επωνύμων καλλιτεχνών που διακρίθηκαν στις σπουδές τους   και αντιπροσωπευτικά έργα των αποφοίτων μετά το 1989. Επίσης, περιλαμβάνονται έργα μεγάλων καλλιτεχνών που προέρχονται από δωρεές και ένας σημαντικός αριθμός αντιγράφων ανάγλυφων και ζωγραφικών έργων της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία 1950-1960 από φοιτητές με την επίβλεψη του ακαδημαϊκού και καθηγητού τότε Παύλου Μυλωνά σε περιοχές όπως Πήλιο, Χίο, Μυτιλήνη, Σκύρο.

Το υλικό αυτό που αριθμεί περισσότερα από 5.000 τεκμήρια ήταν απλά καταγεγραμμένο σε διαφορετικούς καταλόγους, δεν είχαν δημιουργηθεί ευρετήρια και ήταν ταξιθετημένο άλλοτε κατά χρονικές περιόδους και άλλοτε κατά γενικές κατηγορίες όπως , χαρακτικά, ζωγραφικά έργα, σχέδια κ.λ.π

Παρά τις δυσκολίες στη διαχείριση και αξιοποίηση του υλικού λόγω οργανωτικής κατάστασης, δεν είχε μείνει ανεκμετάλλευτο. Aντίθετα, είχε χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για διάφορους σκοπούς όπως: η οργάνωση θεματικών εκθέσεων εντός και εκτός Ελλάδος, η έρευνα, η έκδοση βιβλίων, για την ανάδειξη ειδικών θεμάτων όπως  η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και πιλοτικών προγραμμάτων της Σχολής σχετικών με την ψηφιακή αντιγραφή και διαχείριση του υλικού.

Mέσα από τις δράσεις των δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων με τίτλους ‘‘Ανάδειξη και τεκμηρίωση των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης 1837-2003'' και ‘‘Τεκμηρίωση και ανάδειξη 3800 έργων τέχνης της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2005)'' επιτεύχθηκαν:

•  η διάσωση ενός πολύτιμου κομματιού της ιστορίας της Α.Σ.Κ.Τ. και της νεοελληνικής τέχνης.
•  η διάχυση έργων σημαντικών καλλιτεχνών ως προς το ευρύτερο κοινό.
•  η καλλιέργεια της επιστημονικής έρευνας και στην προώθηση της τεκμηρίωσης της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης.
•  η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ευχερέστερη πρόσληψη της νεοελληνικής τέχνης

Η υλοποίηση του Έργου ‘‘Ανάδειξη και τεκμηρίωση των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης 1837-2003’’ διήρκεσε από το 2004 ως το 2008 και αναπτύχθηκε σε 3 κύριους άξονες.

Ο πρώτος άξονας αφορούσε όλες τις απαιτούμενες δράσεις που οδηγούν στη δημιουργία της ψηφιακής συλλογής της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. και της κατάλληλης οργάνωσης, αποθήκευσης και διαχείρισης για την αξιοποίησή της. Οι επιμέρους δράσεις του πρώτου άξονα περιελάμβαναν:

•  Ορισμό προδιαγραφών τυποποίησης και ψηφιακής τεκμηρίωσης κατά τα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα.
•  Σύνταξη καταλόγου έργων της συλλογής που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ως προς τις ανάγκες συντήρησής τους με βάση την κατάσταση του υλικού τους. Στοιχειώδης αποκατάσταση των έργων (καθαρισμός, αποκατάσταση εμφανών φθορών) με στόχο να καταστεί δυνατή η οπτική τους αποθήκευση.
•  Απόδοση της ακριβούς κατάστασης διατήρησης των έργων, σύμφωνα με την οποία θα προγραμματισθούν οι επεμβάσεις αποκατάστασης.
•  Σύνταξη αναλυτικού καταλόγου που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στα έργα της συλλογής
•  Ψηφιακή φωτογράφηση κάθε έργου με υψηλής ποιότητας εργαστηριακά δεδομένα με βάση την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.
•  Ψηφιακή αναπαραγωγή του συνόλου των πληροφοριών που έχουν αντληθεί σε όλες τις φάσεις.
•  Προμήθεια συστήματος καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού.

Ο δεύτερος άξονας αφορούσε όλες τις δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών που παρέχουν την δυνατότητα διάδοσης και διάχυσης της ψηφιακής συλλογής, που έχει ολοκληρωθεί κατά τον πρώτο άξονα δράσεων. Ειδικότερα:

•  Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών δίγλωσσων εκδόσεων υψηλής ποιότητας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση της συλλογής της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ σε 3 διακριτές ενότητες υλικού: α) 1837 –1930 β) 1930 –1960 γ) 1960 – 1980
•  Δημιουργία ενός δίγλωσσου κόμβου πληροφόρησης της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ με θεματικό πολιτιστικό περιεχόμενο και δυνατότητα, μέσω της θεματικής πύλης, για πολύπλευρη αναζήτηση πληροφοριών και συναλλαγών με το χρήστη καθώς και υπηρεσίες δημοσίευσης και αναζήτησης πληροφοριών.

Ο τρίτος άξονας αφορούσε σε όλες τις δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού τόσο για την στήριξη της υλοποίησης του έργου όσο και της λειτουργικότητάς του στη συνέχεια.

Η υλοποίηση του Έργου  ‘‘Τεκμηρίωση και ανάδειξη 3800 έργων τέχνης της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2005)’’ που διήρκεσε από το 2008 ως το 2009 στόχευε στην επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 3.800 καλλιτεχνικών αντικειμένων της περιόδου 1980-2005. Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των αντικειμένων εισήχθη στην υπάρχουσα βάση δεδομένων της Πινακοθήκης.

Παράλληλα δρομολογήθηκε περαιτέρω  αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με τα 7.300 έργα συνολικά με διαδραστική εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει:

•  Δενδρική παρουσίαση των καθηγητών της ΑΣΚΤ μέσα από μια χαρτογράφηση των πολιτιστικών κινημάτων και των καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών μεθόδων, που δημιουργήθηκαν ως καλλιτέχνες και στη συνέχεια επηρέασαν την δημιουργία νέων καλλιτεχνών.
•  Δημιουργία δυναμικών καταλόγων-ευρετηρίων, καλλιτεχνών, σχετικών θεματικών όρων, γλωσσάρι χρησιμοποιούμενων όρων στην τεκμηρίωση, νέες προσκτήσεις,
•  Δυνατότητα στους χρήστες επιλογής και δημιουργίας συλλογών έργων κατά καλλιτέχνη, κατά θέμα κ.λ.π. με το σύστημα Carousel


Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατεύθυνσης

Το Έργο ‘‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης’’, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 98 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας'' και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, αποτελεί συνέχεια των Έργων ‘‘Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες’’ και ‘‘Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης’’ του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μέσω του Έργου αυτού οι εγκαταστάσεις και οι λειτουργίες της αίθουσας τηλεσυνδιάσκεψης αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Επίσης, έγινε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες ολοκληρώνουν και ενισχύουν την λειτουργία και χρήση της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και η ενσωμάτωση της λειτουργίας της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές διαδικασίας του Ιδρύματος. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσα από την εισαγωγή τεχνολογιών διαδικτύου και τηλεματικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης από απόσταση. Παράλληλα για την πλέον εύρυθμη λειτουργία της αίθουσας προβλέφθηκε η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η υπηρεσία κράτησης της αίθουσας και η υπηρεσία προγράμματος χρήσης της.

Αναπτύχθηκε ένας ειδικός ιστότοπος για την υποστήριξη και αυτοματοποίηση των εργασιών υποστήριξης της αίθουσας τηλεσυνδιάσκεψης, καθώς και ένα σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, το οποίο αξιοποίησε την πλατφόρμα e-class της GU-NET.  

Η αίθουσα τηλεσυνδιάσκεψης της ΑΣΚΤ διαθέτει όλη την σύγχρονη τεχνολογία   για τις ανάγκες ενός μαθήματος από απόσταση


Υποδομές ΚΤΠ

Υποδομές Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης, Εργαστηρίου Πληροφορικής, Εσωτερικού Δικτύου

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας'', η Α.Σ.Κ.Τ. αξιοποίησε τη δυνατότητα να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της. Υλοποιήθηκαν συνολικά 3 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 162.000 €.

Κατ' αρχήν, στο πλαίσιο του Έργου ‘‘Εσωτερικό Δίκτυο” υπήρξε αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης καθώς εξασφαλίστηκαν προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου δεδομένων και φωνής της Α.Σ.Κ.Τ. και δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος υπηρεσιών τηλεματικής και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Μέσω νέας σύνδεσης ISDN Primary αναβαθμίστηκε η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (Dial up) της Σχολής.

Στο πλαίσιο του Έργου ‘‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Πληροφορικής”' οργανώθηκε και εξοπλίστηκε πλήρως Εργαστήριο Πληροφορικής που καλύπτει χώρο 80 τ.μ. με 20 σταθμούς εργασίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής περιέλαβε την μελέτη προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, τη διαμόρφωση και προσαρμογή του χώρου του εργαστηρίου, την εγκατάσταση και επέκταση δικτύου, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και την πιλοτική λειτουργία του.

Όσον αφορά το Έργο ‘‘Εξοπλισμός της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης” διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της Α.Σ.Κ.Τ. που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαίδευση στις Εικαστικές σπουδές από απόσταση. Μετά την ολοκλήρωση και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης με παράλληλη ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών ανάπτυξης περιεχομένου, επεξεργασία και υλοποίηση νέου πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Σε δεύτερη φάση υλοποιήθηκε ένα οργανωμένο τακτικό και συνεχές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλήρη ανάπτυξη μαθημάτων ανά επιλεγμένο γνωστικό αντικείμενο. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε μια συνεργασία μέσω τηλεσυνδιάσκεψης με Τμήματα και Σχολές του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού με τις οποίες υπάρχει ήδη και βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την ΑΣΚΤ, με τη διοργάνωση κοινών workshops και καλλιτεχνικών - ερευνητικών projects.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260