ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την υπ’ αριθμ. ΚΑ/679/22.8.1996 (τ.Β' 826) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει κάθε φορά.


Επικοινωνία:
Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) email: pmody@asfa.gr : Παρασκευή Μάρκου, τηλ. 210 3897 164, email: emarkou@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260