ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για την τήρηση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και των εντύπων, την εποπτεία και τον συντονισμό του βοηθητικού προσωπικού (Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, Επιμελητών, Καθαριστριών), τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών κτιρίων και των παραρτημάτων του Ιδρύματος, την τήρηση του ωραρίου, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την πρόσληψη των διδασκόντων με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980 καθώς και των πανεπιστημιακών υποτρόφων.Αν. Προϊσταμένη: Ευαγγελία Τσαντήλα, 210 3897 102, fax: 210 3826 704, email: vtsantila@asfa.gr
Κεντρικό Πρωτόκολλο: Νικόλαος Καπάτος, τηλ. 210 3897 107
Γραφείο Επιμελητών (Kεντρικό κτίριο-Πατησίων 42, Αθήνα): 210 3897 109, fax: 210 3301 671
Γραφείο Επιμελητών (Κτίρια - Πειραιώς 256- Ρέντης) 210 4801 259, 210 4801 260 fax 210 4819 666, email: epistasia@asfa.gr
Δ/νση : Πατησίων 42, 1068

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260