ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων της ΑΣΚΤ δημιουργήθηκε το έτος 1996 στα πλαίσια των έργων ΕΠΕΑΕΚ «Δίκτυο Τηλεματικής της ΑΣΚΤ» και «Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση – Gunet» του Β’ ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων της ΑΣΚΤ με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του όπως εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της σχολής, έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής της ΑΣΚΤ, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στις βασικές αρμοδιότητες του ΤΔΔ υπάγονται, η υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου δεδομένων και η υποστήριξη του δικτύου φωνής της ΑΣΚΤ, αναλυτικότερα αναφορικά με το Δίκτυο Δεδομένων το προσωπικό του Τ.Δ.Δ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 • διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων (διάρθρωση, επίβλεψη λειτουργίας, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών),
 • τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων δικτύου δεδομένων (δρομολογητές, κόμβοι μεταγωγής, εξυπηρετητές),
 • υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
 • την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και την δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης,
 • διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο Gunet, Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο GRnet),
 • τεχνική υποστήριξη των υποδικτύων της Σχολής
 • κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk),
 • εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών υπηρεσιών τηλεματικής (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταλόγου και υπηρεσίες πληροφόρησης),
 • συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του δικτύου δεδομένων και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων,
 • εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής.


Ενδεικτικά οι παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι:
DNS, που αφορούν στην Ονοματολογία του δικτύου (δηλαδή των asfa.gr και ασκτ.gr, καθώς και όλων των subdomains) Η σχολή διαθέτει πλέον έξι C Class δίκτυα, WWW, την παροχή δηλαδή του κεντρικού αλλά και επιμέρους ιστότοπων που να συσχετίζονται με το Δίκτυο Δεδομένων της σχολής παρέχοντας παράλληλα την δυνατότητα στους εκάστοτε διαχειριστές τους την απομακρυσμένη πρόσβαση (FTP), για την δημιουργία και ενημέρωσή τους. Παράλληλα υπάρχουν πλέον και διατίθενται δικτυακές πύλες (portals), προς επιμέρους τμήματα και εργαστήρια, τα οποία διαχειρίζονται τοπικοί διαχειριστές ή το ΤΔΕ,
E-Mail, με την παροχή 200 και πλέον mail accounts σε μέλη της σχολής όσο και του εξωτερικού (Erasmus). Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης webmail, εκτός του POP3/SMTP. Παράλληλα όλη η αλληλογραφία ελέγχεται κεντρικά για ιούς και ανεπιθύμητα μηνύματα,
FTP, με 3 FTP servers για την μεταφορά πληροφορίας μέσω του δικτύου της ΑΣΚΤ,
VOICE OVER IP, για την διασύνδεση πάνω από γραμμές Data, των 2 Τηλεφωνικών μας Κέντρων σε Πειραιώς και Πατησίων, Ασύρματο Δίκτυο, τόσο στο Κτήριο της οδού Πατησίων όσο και στις εγκαταστάσεις της Πειραιώς υπάρχουν συνολικά πάνω από 20 hot spots που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω WiFi,
eLearning, Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων της ΑΣΚΤ έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται την τελευταία έκδοση της πιο εξελιγμένης πλατφόρμας για την Τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα. Το Open eClass λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με σχεδόν 100 μαθήματα και πάνω από 2.000 χρήστες η Υπηρεσία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολής.

Αναφορικά με την διαχείριση του Δικτύου Φωνής το ΤΔΔ, έχει τις εξής αρμοδιότητες :
 • διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του τηλεφωνικού δικτύου
 • απόδοση αριθμών , εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών
 • τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων τηλεφωνικού δικτύου (κέντρα, συσκευές)
 • σύνταξη και ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου
 • υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και
 • την διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών,
 • κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk),
 • συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του τηλεφωνικού δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου


Ενδεικτικά τα τεχνικά στοιχεία για το Δίκτυο Φωνής της ΑΣΚΤ είναι τα εξής:
Η σχολή διαθέτει 2 τηλεφωνικά κέντρα που εξυπηρετούν έως 64 εσωτερικά νούμερα στο κτήριο της Πατησίων και έως 128 σε αυτά της Πειραιώς, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται γραμμή ISDN Primary 30 καναλιών. Επίσης υπάρχουν και άλλα 3 μικρότερα Τηλεφωνικά Κέντρα.

Τέλος το ΤΔΔ έχει επίσης τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • σύνταξη προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία καινοτομικών εφαρμογών τηλεματικής (εκπαιδευτικές εφαρμογές μετάδοσης πολυμέσων),
 • σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις και συν-επίβλεψη των εργασιών των νέων δικτυακών επεκτάσεων,
 • δοκιμές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεματικής

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260