ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα πάσης φύσεως έργα του Ιδρύματος, όπως, η υποβολή προτάσεων, η κατάρτιση προγραμμάτων, η σύνταξη των αναγκαίων μελετών, η διενέργεια διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών και η επίβλεψή τους, η προκήρυξη διαγωνισμών ανάληψης έργων, η σύναψη κατασκευαστικών συμβάσεων, η αλληλογραφία που αφορά τα τεχνικά έργα και η τήρηση αρχείου, η επισκευή και συντήρηση του πάσης φύσεως εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής και η προμήθεια των απαραίτητων για τις εργασίες αυτές υλικών, η λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρο- μηχανολογικού και λοιπού υλικού, η κατάρτιση προγραμμάτων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου στους χώρους του Ιδρύματος.

Επικοινωνία:
Αν. Προϊστάμενος: Φώτης Σταθάτος, τηλ. 210 8838 130, Fax: 210 8838 101, email: fsta@asfa.gr
Νικόλαος Λώλος, τηλ. 210 8838 160, email: nilo@asfa.gr
Φωτεινή Βέττα, τηλ. 210 8838 160 email: fvet@asfa.gr
Δ/νση: Ιουλιανού 39, 10433 Αθήνα

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260