ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου, τήρηση αρχείου θεμάτων που άπτονται των σπουδών και της φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των φοιτητών, την εφαρμογή των αποφάσεων των Πρυτανικών Αρχών και της Συγκλήτου που αφορούν γενικά τη φοιτητική μέριμνα (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή). Τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα φοιτητικής μέριμνας όπως: παραλαβή και έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων για δωρεάν σίτιση, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη φοιτητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χορήγηση ειδικής ταυτότητας (κάρτας σίτισης), χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, με τα απαραίτητα στοιχεία τους, την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των αιτήσεων και παρακολούθηση αυτών. Κύριος στόχος του Τμήματος είναι η διασφάλιση των θεμελιωδών κοινωνικών παροχών ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκληρωμένη σπουδή από το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας.

Επικοινωνία:
Ευγενία Σωτήρη, τηλ. 210 3897 149, email: esotiri@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260