ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδαΥπεύθυνος Εργαστηριακού Μαθήματος 
Δρ. Μάνθος Σαντοριναίος, αναπληρωτής Καθηγητής
Διδάσκοντες 
Δρ. Μάνθος Σαντοριναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΚΤ, υπεύθυνος μαθήματος
Αφήγηση – σενάριο – πολυσενάριο – προγραμματισμός. Μεθοδολογία ανάπτυξης διαδραστικών καλλιτεχνικών έργων εικονικής πραγματικότητας. 
Το τεχνολογικό υπόβαθρο του ψηφιακού διαδραστικού έργου. Προγραμματισμός επικοινωνίας ανθρώπου – μηχανής σε εικονικό περιβάλλον.
Ψηφιακός ήχος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το μάθημα ξεκινάει από το δεύτερο έτος. Προσφέρεται σε δύο ή έξη εξάμηνα, αναλόγως τα ενδιαφέροντα του φοιτητή –ας. Υπάρχει περίπτωση κάποιός φοιτητής-α να πάρει μόνο ένα εξάμηνο εφόσον το άλλο το έχει παρακολούθηση σε ένα ξένο ίδρυμα με υποτροφία Erasmus 
Ένας  φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα από το Γ εξάμηνο των σπουδών του. Θα πρέπει πρώτα να τελειώσει το χειμερινό και μετά το εαρινό εξάμηνο. Έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στο μάθημα εκτός του Γ εξαμήνου, στο Ε, στο Ζ ή και στο Θ εξάμηνο. Στο τελευταίο έτος ένας φοιτητής γράφεται εφόσον η πτυχιακή του έχει σχέση με το αντικείμενο του μαθήματος.       
Α’ & Β΄ εξάμηνο ( ξεκινάει από το 2ο  έτος)

Το Α και Β εξάμηνο φοίτησης στο μάθημα Πολυμέσα – Υπερμέσα περιλαμβάνει, κατ’ αρχήν, Α) την εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του Ψηφιακού Πολιτισμού: ιστορία και αισθητική των ψηφιακών έργων Αν. Καθηγητής Μάνθος Σαντοριναίος, Β)  Επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής ΕΙΔΙΠ Σταυρούλα Ζώη, Γ) Επεξεργασία του ψηφιακού ήχου και καλλιτεχνική έκφραση ΕΙΔΙΠ Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος Δ) Χώροι δημιουργίας και προβολής ψηφιακών έργων: εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, παιχνίδια, διαδίκτυο, διαδραστικές εγκαταστάσεις, πολυχρηστικοί χώροι και κοινότητες, έξυπνες μικρές συσκευές. Αν. Καθ. Μάνθος Σαντοριναίος ΕΙΔΙΠ Σταυρούλα Ζώη, 407 Νεφέλη Δημητριάδη) 
Ο στόχος των μαθησιακών  αποτελεσμάτων είναι: 

Βασικές θεωρητικές γνώσεις για τον ψηφιακό πολιτισμό και αισθητική ψηφιακών έργων.  
Ανάπτυξη της μεθοδολογία μεταφοράς μιας ιδέας ενός ψηφιακού έργου από τη λεκτική της διατύπωση στη γλώσσα προγραμματισμού.
Μεθοδολογία συγγραφής σεναρίων και γνωριμία με τα αντίστοιχα εργαλεία.  
Επαφή με τεχνικές δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνας (δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά) για διαδραστικά έργα, μέσα από εξειδικευμένα λογισμικά.
Μεθοδολογία διαχείρισης εικόνας για διαδραστικά έργα και γνωριμία με σύγχρονα λογισμικά επεξεργασίας και παραγωγής (ανάλογα και με το επίπεδο γνώσης του φοιτητή). 
Εισαγωγή στον ψηφιακό ήχο. Ανάπτυξη θέματών  όπως,  η ηχητική δημιουργία και το ψηφιακό μέσο, η ψηφιακή γλώσσα του ήχου: δημιουργοί και καλλιτέχνες, καλλιτεχνικά ρεύματα: από τις αναλογικές απαρχές του δευτέρου μισού του 20ού αιώνα στις σύγχρονες ψηφιακές μορφές δημιουργίας, μορφολογικές και αισθητικές αντιλήψεις  καθώς και ο ψηφιακός ήχος σε σύζευξη με τα πολυμεσικά περιβάλλοντα. Πρώτη γνωριμία  με τις τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακού ήχου, μέσα από εξειδικευμένα λογισμικά.
Γνώση βασικών αρχών του ψηφιακού ήχου, όπως  η προσέγγιση του ψηφιακού ήχου ως μέσο δημιουργίας, η ανάλυση και προσέγγιση των καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων της ψηφιακής ηχητικής δημιουργίας καθώς και η εμπέδωση της ψηφιακής γλώσσας στη μουσική (Ευρεία και ενοποιημένη γνώση) και βασικές δεξιότητες επεξεργασίας ψηφιακού ήχου με βάση εξειδικευμένα λογισμικά (Διανοητικές Δεξιότητες)
Ουσιαστικά ο φοιτητής που παρακολουθεί το πρώτο έτος του μαθήματος Πολυμέσων Υπερμέσων αποκτά μία γενική γνώση του συγκεκριμένου χώρου. Αυτή η γνώση του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε ψηφιακά έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν αποκτήσει μεγάλη ζήτηση τον τελευταίο καιρό, με την ιδιότητα του καλλιτέχνη ο οποίος έχει μια καλή θεωρητική γνώση του αντικειμένου και μια εμπειρία η οποία θα του επιτρέψει μια καλή συνεργασία με τους συνεργάτες του έργου από τον τομέα της πληροφορικής και γενικά τεχνολογίας.   
Γ΄& Δ΄ εξάμηνο (3ο  έτος σπουδών - 2ο έτος μαθήματος)  

Στο δεύτερο έτος  φοίτησης στο μάθημα Πολυμέσα-Υπερμέσα παρέχεται  στους φοιτητές η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ψηφιακού καλλιτεχνικού διαδραστικού έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχονται μεθοδολογικές γνώσεις ως προς την οργάνωση και την παραγωγή,  σε συνδυασμό με την επίλυση εξειδικευμένων τεχνολογικών ή αισθητικών προβλημάτων, στο χώρο και στη δομή, καθώς και κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του. Αναπτύσσονται ασκήσεις στον χώρο της Εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας καθώς και στις διαδραστικές εγκαταστάσεις με την χρήση μηχανισμών με σένσορες. Επίσης αναπτύσσονται εικονικά τρισδιάστατα  έργα με την χρήση οικονομικών μηχανισμών εικονικής πραγματικότητας όπως οι κάσκες εικονικής πραγματικότητας  και η λήψη διαδραστικών βίντεο 360. Παρέχονται επίσης οι βασικές αρχές του ψηφιακού ήχου καθώς και  το ψηφιακό περιβάλλον του ήχου μέσα από  προγραμματιστικές εφαρμογές δημιουργίας, επεξεργασίας και πολυκάναλης διαχείρισης και μίξης, τεχνικές ηχητικής σύνθεσης: επεξεργασία φυσικού ήχου, ψηφιακές γεννήτριες και η δημιουργία ηχητικών μορφωμάτων, παράθεση υλικού σε παράλληλα χρονικά κανάλια στο πολυκάναλο περιβάλλον και η μίξη τους, παραγωγή μικρών ασκήσεων ανά ενότητα    
Ο στόχος των μαθησιακών  αποτελεσμάτων είναι: 

Μεθοδολογία οργάνωσης και υλοποίησης ψηφιακού διαδραστικού πρότζεκτ.
Εργαστηριακή πρακτική σε σχέση με σύνθετους μηχανισμούς, εργαλεία και πλατφόρμες για την υλοποίηση του πρότζεκτ: μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών, αισθητήρες και μηχανισμοί διάδρασης στο χώρο, μηχανισμοί για μικρές συσκευές, διαδικτυακές πλατφόρμες, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Επίσης στοχεύετέ η κατανόηση των ιδιοτήτων του ψηφιακού ήχου ως μέσο δημιουργίας, η εξοικείωση με τις βασικές αρχές των ψηφιακών ηχητικών περιβαλλόντων καθώς και η εξοικείωση με τεχνικές ψηφιακής ηχητικής δημιουργίας. 
Τεχνολογική σύνθεση, εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένα λογισμικά και τεχνολογικούς μηχανισμούς.
Ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει και  το δεύτερο  έτος του μαθήματος Πολυμέσων Υπερμέσων αποκτά μία θεωρητική και πρακτική  γνώση των πολυμέσων και Υπερμέσων και συγκεκριμένα της ψηφιακής Τέχνης με έμφαση τον χώρο της διαδραστικής Τέχνης και την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Αναλόγως τα ειδικά ενδιαφέροντα του υποστηρίζεται από το μάθημα η εμβάθυνση σε έναν από τους παραπάνω χώρους. Οι γνώσεις που αποκτά του επιτρέπουν να δημιουργεί αυτόνομα διαδραστικά έργα στον εικονικό ή πραγματικό χώρο, ή να συμμετέχει σε ψηφιακά έργα μεγάλης κλίμακας,  αναλαμβάνοντας μια  συγκεκριμένη εργασία ψηφιακής δημιουργίας. 
Ε΄& Ζ΄ εξάμηνο (4ο  έτος σπουδών - 3ο έτος μαθήματος)

Στο 3ο έτος φοίτησης στο μάθημα Πολυμέσα-Υπερμέσα οι φοιτητές ολοκληρώνουν ένα ψηφιακό διαδραστικό πρότζεκτ και εμβαθύνουν σε επιμέρους θέματα που αφορούν την παραγωγή του, την προβολή και την προώθησή του (π.χ. παρουσίαση σε φεστιβάλ / συνέδρια, σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης), την επικαιροποίηση του στον χρόνο κ.ά. Το πρότζεκτ αυτό μπορεί να είναι μέρος της διπλωματικής τους εργασίας στην ΑΣΚΤ.
Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει και  το τρίτο  έτος του μαθήματος Πολυμέσων Υπερμέσων αποκτά μία ικανή   γνώση των πολυμέσων και Υπερμέσων και συγκεκριμένα της ψηφιακής Τέχνης με έμφαση τον χώρο της διαδραστικής Τέχνης και την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, η οποία του επιτρέπει να σχεδιάσει, να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα διαδραστικό έργο μεγάλης κλίμακας. Έχει επίσης αποκτήσει μια ειδίκευση σε ένα από τους  ειδικούς τομείς που ασχολείται το μάθημα.      Αναλόγως τα ενδιαφέροντα του.  Οι γνώσεις που αποκτά του επιτρέπουν να εξασφαλίσει μια θέση στον χώρο της ψηφιακής διαδραστικής τέχνης ή και να αναλάβει έργα που αφορούν στην  οικονομία των άυλων υλικών, στις δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και  στις πολιτιστικές  βιομηχανίες (παλαιότερος όρος), δραστηριότητες στο Web, στη διαφήμιση, στην ανάδειξη της πολιτιστική κληρονομιάς , καθώς και στις βιομηχανίες βασισμένες σε πνευματικά δικαιώματα. Επίσης να λάβει μέρος σε μεγάλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπως η Μπιενάλε, η Ars Electronica και άλλες.  Ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει και τα τρία χρόνια σπουδών στο μάθημα Πολυμέσων Υπερμέσων θα εφοδιασθεί μία βεβαίωση σπουδών. Είναι επίσης κατάλληλα εφοδιασμένος ώστε να εισαχθεί στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό που λειτουργεί στη Σχολή και να συνεχίσει το καλλιτεχνικό και ερευνητικό του έργο.   
Διδακτέα Ύλη

Το συγκεκριμένο μάθημα εξελίσσεται ραγδαία γιατί ακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη που αφορά την καλλιτεχνική έκφραση. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των εργαλείων και λογισμικών και αναπροσαρμογή κάθε χρόνο. Ένας άλλος παράγων επίσης που επιδρά είναι η εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που και αυτή εξελίσσεται ραγδαία. Κάθε χρόνο μετά το τέλος των μαθημάτων και με βάση τις εμπειρίες της ακαδημαϊκής χρονιάς και τις εξελίξεις στους τομείς που αναφέρθηκαν γίνονται μικρές και κάποιες φορές μεγάλες αναπροσαρμογές.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία  

Έχει δημιουργηθεί από την ομάδα των διδασκόντων του μαθήματος ειδικό βιβλίο μέσω της Δράσης Κάλλιπος (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, 2015) το οποίο είναι διαθέσιμο online). 
Τίτλος «Από τις σύνθετες τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή τέχνη» - Μ. Σαντοριναίος, Σ. Ζώη, Ν. Δημητριάδη, Τ. Διαμαντόπουλος, Γ. Μπαρδάκος, Δράση Κάλλιπος - Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, 2015
Ο φοιτητής –α μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή στο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6076
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα:
Η Γλώσσα των Νέων Μέσων, Lev Manovich, Επιστημονική επιμέλεια: Μάνθος Σαντοριναίος, Μετάφραση: Θοδωρής Δρίτσας, Κώστας Σπαθαράκης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 2016
Ιστορία της πληροφορικής, Philippe Breton,Δίαυλος, 1980
Λώτης, Θ., Διαμαντόπουλος, Τ., (2015). Μουσική πληροφορική & μουσική με υπολογιστές. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα
Η Μουσική των υπολογιστών. Ο ήχος τα βασικά χαρακτηριστικά του και η γέννησή του από τον υπολογιστή, Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος, Αθήνα: Ίων (2014)
PROPP J. VLADIMIR, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ, Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΩΝΤ ΛΕΒΙ- ΣΤΡΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Εκδότης ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Δεκέμβριος 2009
Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή, Friedrich Kittler, επιμέλεια: Διονύσης Καββαθάς μετάφραση: Τούλα Σιετή, Νήσος, 2005 ΝΗΣΟΣ
Ο γαλαξίας του διαδικτύου, Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, Μανουέλ Καστέλς, Μετάφραση: Ελένη Αστερίου, Καστανιώτης, 2005
Βασιλάκος Αθανάσιος, Ψηφιακές µορφές τέχνης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008
Χριστίνα Kallas-Καλογεροπούλου, Σενάριο, Εκδόσεις Νεφέλη, 2006
Προς την τεχνολογία της τέχνης, Από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη, Κωνσταντίνος Βασιλείου, εκδόσεις Πλέθρο

Τέχνη και Δημιουργικότητα, Μια ανθολογία, εκδόσεις Πλέθρο 

Η τέχνη της μνήμης, Φράνσις Γέιτς, εκδόσεις ΜΙΕΤ
Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, Γιόχαν Χουιζίνγκα , Εκδόσεις: Γνώση 2010
Τέχνη και οπτική αντίληψη. Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης Rudolf Arnheim, εκδόσεις Θεμέλιο, 1999
Έννοιες του χώρου, Jammer, Max, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 16:30-20:30
Συναντήσεις φοιτητών με τον υπεύθυνο: κάθε Δευτέρα 16:30 – 18:30
Συναντήσεις φοιτητών με τους διδάσκοντες: κάθε Παρασκευή 16:30 – 18:30
Aλλες χρήσιμες πληροφορίες  
Κάθε Παρασκευή γίνονται επίσης παρουσιάσεις που έχουν σχέση με  τον Ψηφιακό Πολιτισμό και τα θέματα ένταξης και ζωής μέσα σε αυτόν. 
Μία φορά τον μήνα γίνεται ένα σεμινάριο – παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλείων και τακτικών.     
Έργα Σπουδαστών: 


Μη Γραμμικό ημερολόγιο, Άννα Μελή, Διαδραστικό έργο μη γραμμικής αφήγησης, 2010


AR,  Δήμητρα Φακάρου, Εικαστική σύνθεση σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, 2014White, Πέτρος Λαλές, Καλλιτεχνικό ψηφιακό παιχνίδι, 2016


Χωρίς τίτλο,  Θοδωρής Ζάκκας, Διαδραστικό έργο 2 διαστάσεων για ΗΥ και έξυπνη μικρή συσκευή, 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Kandinsky project. Ημερομηνία δημιουργίας του 2002-2003 

Συμμετέχοντες: Μάνθος Σαντοριναίος και ομάδα φοιτητών

Είδος – υλικό: Ρομποτικό σύστημα Lego Mindstorms που έχει προγραμματιστεί να ζωγραφίζει με βάση τους κανόνες του Kandinsky, στην απλούστερη μορφή τους, όπως περιγράφονται στο βιβλίο του Point and Lline to Plane. Η υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με το εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου, του τομέα Μηχανικών Δομών και Αυτομάτου Ελέγχου, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του ΕΜΠ και τον καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.

Παρουσιάστηκε Στην έκθεση Science and Art Students Digital Art Exhibition of Six Universities, Six Countries. College of Fine Arts Shanghai University. Σαγκάη, Κίνα, 2003


My Square project. Θερινό Πανεπιστήμιο Πανεπιστημίου Paris-8.  Πανεπιστήμιο  Paris-8, Παρίσι Ιούλιος 2008
Επιμέλεια: Πανεπιστήμιο Paris-8  καθηγήτρια Marie-Helene Tramus, Nefeli Dimitriadi,  ΑΣΚΤ Μάνθος Σαντοριναίος  
Συμμετέχοντες: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Universidad Politecnica de Valencia και Tourcoing School of Fine Arts
Μικρή περιγραφή: Το Θερινό αυτό πανεπιστήμιο οργανώθηκε από το Paris-8 (Τμήμα Τέχνης και Τεχνολογίας της Εικόνας) και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών , στο Παρίσι, με προσκεκλημένους, το Universidad Politecnica de Valencia και την Tourcoing School of Fine Arts. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν κοινά σεμινάρια από όλους τους συμμετέχοντες και υλοποιήθηκε πλατφόρμα σύνθεσης εικονικών πλατειών από τρισδιάστατα αντικείμενα και οπτικοακουστικά υλικά.Science and Art Students Digital Art Exhibition of Six Universities, Six Countries. Οργάνωση έκθεσης με φοιτητικά έργα και διαλέξεις για την «Ψηφιακή Κουλτούρα και εκπαίδευση στην Ελλάδα» 
College of Fine Arts Shanghai University. Σαγκάη, Κίνα, 2003
Με την συμμετοχή των Athens School of Fine Arts (Greek), School of Art and Design Alfred University (America), Osaka University of Art (Japan), The Curtin University (Australia), and College of Fine Arts Shanghai University (China).
Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260