ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Ψηφιακή σελίδα του μαθήματος
https://asktdidaktikitexnis.blogspot.com/

Διδάσκουσα: Δρ. Ερμιόνη Σ. Δελή, Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.Κ.Τ. edeli@asfa.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ολοκληρώνει τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων της Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας του Τ.Ε.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ., μετά την ανάπτυξη θεμάτων εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της εκπαίδευσης (3ο έτος) και παράλληλα με τα ζητήματα της Διδακτική της ιστορίας της Τέχνης (4ο έτος).

Βασικός στόχος του μαθήματος του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν πολυθεματικά τα ζητήματα της διδακτικής των εικαστικών τεχνών, ως ένα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο. Επεκτείνεται η μελέτη πηγών και σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού και οργάνωσης της διδακτικής πράξης, στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δομή, περιεχόμενο, επιδιώξεις, μαθησιακοί στόχοι, μεθοδολογία-στρατηγικές διδασκαλίας κλπ.).

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος έχουν σχεδιαστεί Διαλέξεις, Παρουσιάσεις, Κύκλοι συζητήσεων, όπου επιστήμονες & καλλιτέχνες από διάφορα πεδία παρουσιάζουν ειδικά θέματα και καινοτόμες διδακτικές προτάσεις που συνδέουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, κυρίως του σχολικού προγράμματος, με στόχο την επαφή και ώσμωση των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. με την επιστημονική κι εκπαιδευτική κοινότητα.

Πιο ειδικά, οι άξονες και οι θεματικές ανάπτυξης του μαθήματος:

 1. Σύγχρονα θέματα στη διδασκαλία της τέχνης
  α. Διαφορετικότητα και πολυπολιτισμική εκπαίδευση
  β. Συμπεριληπτική Αγωγή & ένταξη
  γ. Περιβάλλοντα τυπικής & άτυπης μάθησης
  δ. Σύγχρονα & καινοτόμα εργαλεία διδακτικής
  ε. Η συναισθηματική και κοινωνική αγωγή του μαθητή
  στ. Ανάπτυξη καταλληλότητα και συμπεριφορά του μαθητή
  ζ. Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης στη σχολική κοινότητα
  η. Η Δια Βίου εκπαίδευση
 2. Συντελεστές της διδασκαλίας
  α. Το σχολείο ως χώρος υποδοχής, διδασκαλίας και καλλιέργειας
  β. Το Πρόγραμμα Σπουδών, το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΔΕΠΣ & ΑΠΣ)
  γ. Διδακτική Μεθοδολογία
  δ. Διαθεματική διασύνδεση
  ε. Διαχείριση του χώρου και του διδακτικού χρόνου
  στ. Αρχές λειτουργίας του εικαστικού εργαστηρίου
  ζ. Παιδαγωγικό κλίμα και η έννοια της πειθαρχίας στη σχολική τάξη
 3. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
  α. Το σχέδιο διδασκαλίας/Το διδακτικό σενάριο
  β. Οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη
  γ. Διεξαγωγή της διδασκαλίας (φάσεις διδασκαλίας)
  δ. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι/διδακτικές τεχνικές & καλές πρακτικές
  ε. Μέσα και υλικά της διδασκαλίας
  στ. Πλαίσιο και στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή
 4. Μικροδιδασκαλίες & εργαστήρια προσομοίωσης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
  Καλές πρακτικές της διδακτικής προσέγγισης του εικαστικού μαθήματος, στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το μάθημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική πράξη, προς τούτο όλο το θεωρητικό πλαίσιο έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το εργαστηριακό του μέρος. Οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται σε σχεδιασμένες και στοχευμένες εργαστηριακές ασκήσεις. Λόγω της σημασίας του μαθήματος στην εκπαιδευτική πορεία του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος, αξίζει να σημειωθούν τα εξής:
α. Η σχολική μονάδα αποτελεί μία συγκροτημένη δομή μέσα στην οποία προσδιορίζεται και αναπτύσσεται η παιδαγωγική λειτουργία. Πέρα από τα ερεθίσματα που έχει λάβει το παιδί από το οικογενειακό αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, η σχολική, εκπαιδευτική διαδικασία δίνει μια ξεχωριστή δυνατότητα στο αναπτυσσόμενο άτομο να αποκτήσει γνώσεις κι εμπειρίες για την προσωπική και ολόπλευρη συγκρότησή του καθώς και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνική ομάδα.
β. Η μετάβαση του παιδιού από την οικογενειακή στη σχολική κοινότητα σηματοδοτεί την επαφή, την κατανόηση και τη συµµετοχή του εκπαιδευόμενου ατόμου σε μία κουλτούρα, μία πολιτισμική παράδοση, σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί η τέχνη.
γ. H εικαστική αγωγή στο σχολικό πλαίσιο είναι ένα μέρος της παιδευτικής διαδικασίας, που στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε το εκπαιδευόμενο άτομο να αποκτήσει αισθητικές, καλλιτεχνικές εμπειρίες που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει το φαινόμενο της τέχνης και να το εντάξει µε αξιόλογο τρόπο στη ζωή του ως ενήλικας.

Μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές στα πλαίσια του μαθήματος, στόχος είναι να προετοιμαστούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε Σχολεία της εκπαίδευσης ώστε να εμπλακούν οι ίδιοι/οι ίδιες στο πεδίο της δράσης για να διερευνήσουν την καλλιτεχνική διαδικασία, όχι ως επαγγελματική μαθητεία αλλά ως μια δημιουργική διεργασία πολύ ουσιαστική για το νεαρό άτομο και την ενήλικη πορεία του. Μέσα σε επιλεγμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, από την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ασκούμενοι φοιτητές και οι ασκούμενες φοιτήτριες θα εξετάσουν το κατά πόσο, σε ποιες συνθήκες/προϋποθέσεις και µε ποιο τρόπο πραγματώνεται στο σχολικό χώρο η εικαστική διδακτική πράξη, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία.

Βασική είναι η λειτουργία των Ομάδων Εποπτείας Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ., με σταθερό κύκλο συναντήσεων για τους συμμετέχοντες στα διάφορα επίπεδα (Νηπιαγωγείο/Δημοτικό Σχολείο, Εφηβεία: Γυμνάσιο/Λύκειο, Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση). Ομάδες Εποπτείας: Παρασκευή Σωτηροπούλου, Κοινωνική Λειτουργός - Μέλος Διεπιστημονικής Ομάδας της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Α.Σ.Κ.Τ.

Τηλέφωνο: 210 48 01 304, e-mail: symvouleftiki@asfa.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Το μάθημα λαμβάνει χώρα: κάθε Tρίτη, ώρα 17:00-20:00 (Εργαστηριακό μέρος) και κάθε Πέμπτη, ώρα 14:00-17:00 (Θεωρητικό μέρος), στο Εργαστήριο Διδακτικής της τέχνης
 2. Η συνεργασία της Διδάσκουσας με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες του μαθήματος: Παρασκευή 11:30 - 12:30, στο Εργαστήριο Διδακτικής της τέχνης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Στο πλαίσιο του μαθήματος, αναπτύσσεται ένας πολυθεματικός κύκλος Διαλέξεων/Σεμιναρίων, «Ο κύκλος των ψαγμένων ποιητών», με στόχο την επαφή και ώσμωση των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. με την επιστημονική, καλλιτεχνική κοινότητα.
 2. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα Art based Projects – Workshops & Creative Studios, εικαστικές δηλαδή προσεγγίσεις με εποπτεία σε ευρύτερα εκπαιδευτικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Πιο ειδικά, οι άξονες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες, σε αντίστοιχους φορείς, είναι:
  Α. Μέριμνα & προστασία παιδιών και εφήβων
  Β. Διαπολιτισμική Αγωγή & ένταξη
  Γ. Καινοτομία στην εκπαίδευση
  Δ. Διεπιστημονικές Συνεργασίες

Στο Δίκτυο Συνεργασίας Φορέων ανήκουν και ενισχύουν σταθερά τη δραστηριοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού, σύγχρονα, συμπεριληπτικά πλαίσια όπως:

 • Ράλλεια Πειραματικά Δ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
 • Πρότυπο Γυμνάσιο - Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 • Νευρολογικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιού, Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά
 • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
 • Παιδικά χωριά SOS
 • Μουσείο Αφής, Φάρος Τυφλών
 • Δήμος Αθηναίων – Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
 • Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 1. Για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε Σχολεία, στο πλαίσιο του μαθήματος, ακολουθούνται οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης. Τέλος, το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων, εμπλουτίστηκε και επικαιροποιείται κάθε χρόνο, με μονάδες της ΠΕ και ΔΕ, της Αττικής αλλά και υπό προϋποθέσεις, σχολικές μονάδες της περιφέρειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΛήψη

Δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος:

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πληροφοριακό υλικό:

https://asktdidaktikitexnis.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAfTmOzi3Hf5zd4-9Edashw

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ