ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Γεωργιάδου, ΕΔΙΠ
Συνεπιβλέποντες: Οι Διευθυντές των Α΄ και Β΄ Εργαστηρίων Χαρακτικής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μελέτη της ιστορίας των Γραφικών Τεχνών και της Τυπογραφίας, από την εμφάνιση της γραφής έως τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα με προβολές, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και προσκεκλημένους ομιλητές του χώρου. Εξετάζονται επίσης η τυπογραφία, τα σύμβολα γραφιστικής, οι εικόνες και ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται σε διαφορετικά έντυπα.
Παρουσιάζονται οι δυναμικές της οργάνωσης του χώρου όπως εφαρμόζονται στο τομέα των Γραφιστικών Εφαρμογών και Οπτικής Επικοινωνίας που είναι ο σχεδιασμός εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, αφισών και άλλων έντυπων μέσων και οπτικής επικοινωνίας, όσο και των νέων ψηφιακών μέσων, όπως ο σχεδιασμός για το Διαδίκτυο και τα Social media. Παράλληλα ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται όλες οι παραπάνω εφαρμογές ως μέσο προώθησης κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς. 
Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξελίξουν τις σχεδιαστικές τους ικανότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέες ιδέες.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 1. Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές, τεχνικές και υλικά της Γραφιστικής με έμφαση στην τυπογραφία και τα τυπογραφικά στοιχεία.
 2. Η κατανόηση της γραφιστικής και του σχεδιασμού της οπτικής επικοινωνίας σε όλες τις μορφές. 
 3. Να δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητά τους.
 4. Να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών.
 5. Να ενθαρρύνει την εξερεύνηση των υλικών, των μέσων ενημέρωσης και των μεθοδολογιών που σχετίζονται με βασικούς θεματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού σχεδιασμού, του branding, του σχεδιασμού των πληροφοριών, των τυπογραφικών μέσων και των επικοινωνιακών περιβαλλόντων.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο εξάμηνο αυτό δίνεται έμφαση στη σύνθεση εικόνας και τυπογραφικών στοιχείων με χρήση τόσο των παραδοσιακών μεθόδων σχεδιασμού όσο και ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία διδάσκονται με την μορφή ασκήσεων πραγματικού περιεχομένου και χρόνου (real time tutorials) σε υπολογιστές του Εργαστηρίου όσο και σε προσωπικούς υπολογιστές των φοιτητών, σε αίθουσα με projector. Οι ασκήσεις και τα απαραίτητα αρχεία για την ολοκλήρωσή τους παραδίδονται στους φοιτητές με το πέρας της κάθε άσκησης, για περαιτέρω εξάσκηση. H εκμάθηση των εφαρμογών Graphic Design γίνεται με τρόπο ώστε να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση των ασκήσεων, όσο και για περαιτέρω επαγγελματική εργασία. Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός μικρών εντύπων, εξώφυλλων περιοδικών και αφισών και ολοκληρώνεται με παραδοσιακές ή ψηφιακές εκτυπώσεις. Παράλληλα γίνονται αναλύσεις και συζητήσεις προκειμένου να εξελιχθεί τόσο η δημιουργική όσο και κριτική σκέψη για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της σχεδιαστικής ιδέας.
Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν στο τυπογραφείο της Σχολής, στοιχειοθετώντας με το χέρι και τυπώνουν στο όρθιο πιεστήριο ή στην offset μικρά έντυπα.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 1. Να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο.
 2. Να διευρύνει του τομείς δραστηριότητας και εφαρμογής του Γραφιστικού Σχεδιασμού και της Οπτικής επικοινωνίας.
 3. Να αξιοποιήσει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών.
 4. Να εξελίξει τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητά τους.
 5. Να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών.
 6. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε τοπικούς αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο εξάμηνο αυτό δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία σχεδιασμού ενός βιβλίου όσον αφορά στη σελιδοποίηση, στη σύνθεση εικονογράφησης και τυπογραφικών στοιχείων με χρήση τόσο των παραδοσιακών μεθόδων σχεδιασμού όσο και ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ. Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας,  μικρών εντύπων, εξώφυλλων περιοδικών και αφισών και ολοκληρώνονται με παραδοσιακές ή ψηφιακές εκτυπώσεις, καθώς και η μελέτη των τυπογραφικών στοιχείων και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψηφιακών γραμματοσειρών (Typeface Design). Παράλληλα γίνονται αναλύσεις και συζητήσεις προκειμένου να εξελιχθεί τόσο η δημιουργική όσο και κριτική σκέψη για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της σχεδιαστικής ιδέας.
Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν στο τυπογραφείο της Σχολής, στοιχειοθετώντας με το χέρι και τυπώνουν στο όρθιο πιεστήριο ή στην offset μικρά έντυπα.

6ο  -  7ο  - 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στα εξάμηνα αυτά δίνεται έμφαση στις πειραματικές, ερευνητικές, ιστορικές, θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σχεδιαστικής πρότασης. Πραγματοποιείται συνολική μελέτη και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, αφίσας και συνοδευτικών εντύπων. Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται εκτυπωμένο είτε με παραδοσιακές είτε με σύγχρονες εκτυπωτικές μεθόδους. Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξελίξουν περαιτέρω τις σχεδιαστικές τους ικανότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέες ιδέες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό portfolio, με έμφαση τόσο στο σχεδιαστικό μέρος και την υλοποίηση σε έντυπη μορφή όσο και την δημιουργία και την συντήρησή του στο Διαδίκτυο.

Στόχος των μαθημάτων είναι :

 1. Να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο.
 2. Να διευρύνει του τομείς δραστηριότητας και εφαρμογής του Γραφιστικού Σχεδιασμού και της Οπτικής επικοινωνίας.
 3. Να αξιοποιήσει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων και ευκαιριών.
 4. Να εξελίξει τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητα.
 5. Να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών.
 6. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε τοπικούς αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς.
 7. Να εξελίξει τη δημιουργία ενός αξιόλογου και ανταγωνιστικού portfolio.
 8. Να διευρύνει το φάσμα των ικανοτήτων στη τυπογραφία, το web design, την οπτική επικοινωνία, το marketing, τα κινούμενα γραφικά, τη συσκευασία, την εικονογράφηση, τα infographics, τα σχεδιαστικά προγράμματα υπολογιστών, την έρευνα, και την τεκμηριωμένη οπτική παρουσίαση των project. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://www.graphicarts.asfa.gr/ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣhttp://www.graphicarts.asfa.gr/

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260