ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Υπεύθυνη εργαστηριακού μαθήματος:: Βασιλική Μπέτσου, Εικαστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Διδάσκοντες:
Βασιλική Μπέτσου, Εικαστικός, μέλος ΔΕΠ - Το βίντεο ως εκφραστικό μέσο – Βιντεοτέχνη
Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος, Μουσική πληροφορική, Ε.ΔΙ.Π. - Ήχος στις Τέχνες της εικόνας


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία: Μορφές και εξέλιξη του μέσου στη σύγχρονη Τέχνη
Εργαστήριο: αρχές της οπτικοακουστικής γλώσσας, σύνταξη - μοντάζ, τεχνικές κινηματογράφησης, τεχνικές επεξεργασίας και editing του Ψηφιακού Βίντεο, τεχνικές προβολών στο χώρο, σύνταξη – οργάνωση καλλιτεχνικής πρότασης με οπτικοακουστικά μέσα σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, σύνθεση και επεξεργασία ήχου για το οπτικοακουστικό έργο.
Στόχος: Στόχος του κατ' επιλογήν εργαστηριακού μαθήματος «Βιντεοτέχνη» είναι η διερεύνηση από τους φοιτητές των μορφών και της εξέλιξης του μέσου του βίντεο και του ήχου στη σύγχρονη Τέχνη, αλλά και των εκφραστικών δυνατοτήτων, των πλαστικών ιδιοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών του μέσου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως εκφραστικό εργαλείο στην υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων, είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με άλλα μέσα και υλικά σε καλλιτεχνικές προτάσεις με συνδυαστικά μέσα. 

ΒΙΝΤΕΟ

Θεωρία: Στο μάθημα προσφέρεται μια επισκόπηση της ιστορίας της Βιντεοτέχνης από τις πρώτες δεκαετίες ως σήμερα. Παρουσιάζονται και αναλύονται έργα βίντεο και βιντεοεγκαταστάσεις από ενδεικτικούς καλλιτέχνες. Αναλύονται ενδεικτικά έργα καλλιτεχνών που εστιάζουν στα εκφραστικά ζητήματα που έχουν τεθεί από τη χρήση του μέσου του βίντεο. Επίσης, γίνονται θεματικές παρουσιάσεις και ανάλυση παραδειγμάτων από τον πειραματικό κινηματογράφο, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εκφραστικών δυνατοτήτων του μέσου και την αναγνώριση και ανάλυση βασικών στοιχείων άρθρωσης της οπτικοακουστικής γλώσσας ως προς την εικόνα, τον ήχο και το μοντάζ.
Εργαστήριο: Παρουσιάζονται και αναλύονται οι φάσεις της δημιουργίας ενός βίντεο-έργου (μονοκάναλου ή και πολυκάναλου) από την ιδέα στην οπτικοποίησή της, με έμφαση πάντα στην αισθητική και εικαστική σύνταξη του έργου:
-pre-production: ιδέα, οργάνωση, σενάριο, ντεκουπάζ, επιλογές πλάνων / κάδρων, story-board, οργάνωση παραγωγής κ.λπ.),
-production - παραγωγή: επιλογές τόπου / χρόνου / «ηθοποιών», λήψεις και δημιουργικός έλεγχος της κάμερας, βασικές αρχές φωτισμού, σύνταξη του έργου στην τελική του μορφή : επιλογές «ωφέλιμων» πλάνων, ψηφιακό μοντάζ, άρθρωση του έργου στο χρόνο / ρυθμός, περιεχόμενο, νόημα
-post-production:  επεξεργασία της κινούμενης εικόνας βίντεο και του σύγχρονου ήχου, επεξεργασία και σύνθεση ήχου, χρωματικές διορθώσεις, color grading, συμπίεση και export σε διαφορετικά formats κ.λ.π.
-παρουσίαση - έκθεση:
-συνθήκες και προϋποθέσεις για την προβολή one-channel βίντεο
-συνθήκες και προϋποθέσεις για πολλαπλές προβολές στο χώρο - video installation.
 
ΗΧΟΣ

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου Βιντεοτέχνης πραγματοποιείται και εργαστήριο-σεμινάριο «Ο ήχος στις τέχνες της εικόνας» που εστιάζει στην Ηχητική Σύνθεση και επεξεργασία ψηφιακού ήχου, με στόχο την σύνθεση (sound design) και επεξεργασία του ήχου για το οπτικοακουστικό έργο (προβολή ή εγκατάσταση).

Στο εργαστηριακό μάθημα της Βιντεοτέχνης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα:

  • στην οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών ασκήσεων, στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος, που εστιάζουν σε βασικά εκφραστικά και τεχνικά ζητήματα που θέτει το ίδιο το μέσο και εντοπίζονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος με ανάλυση παραδειγμάτων.
  • στην ανάπτυξη και υλοποίηση προσωπικών καλλιτεχνικών προτάσεων (βίντεο και βιντεοεγκαταστάσεων) στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος,  με παρακολούθηση και υποστήριξη ως προς την σύνταξη, τη δομή, την αισθητική και τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν, σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις καλλιτεχνικές ασκήσεις που ζητούνται στο εργαστήριο και στοχεύουν στην εξοικείωση με τις εκφραστικές δυνατότητες των οπτικοακουστικών έργων και τις προσωπικές οπτικοακουστικές εργασίες που υλοποιούν στα πλαίσια του μαθήματος. 
Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η παρουσία και δημιουργική συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα.

Χώρος διεξαγωγής του εργαστηριακού μαθήματος και διαθέσιμος εξοπλισμός

Το κατ' επιλογήν εργαστηριακό μάθημα της Βιντεοτέχνης διεξάγεται:
1. Στην Αίθουσα, στον Α' όροφο, έναντι του Κυλικείου (χώρος υπό διαμόρφωση)
2. Στο εργαστήριο  Η/Υ του ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" της ΑΣΚΤ, όπου μας δίδεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους τρεις (3) Η/Υ του ΠΜΣ για την εκπαίδευση των φοιτητών στο μοντάζ, επεξεργασία βίντεο και ήχου.


Διαθέσιμος εξοπλισμός

Εδώ και δύο χρόνια, οπότε αυτονομήθηκε στο Π.Σ. το εργαστηριακό μάθημα Βιντεοτέχνης δεν διαθέτει εξοπλισμό απαραίτητο να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών που εγγράφονται. Λειτούργησε δανειζόμενο τον στοιχειώδη εξοπλισμό (2 μόνιτορ, 2 προτζέκτορες, 2 τρίποδα, 3 φώτα γυρισμάτων, ένα ζεύγος ηχείων και καλώδια) από το ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" που βρισκόταν σε αναστολή εισαγωγής νέων φοιτητών. Αυτός είναι και ο μοναδικός εξοπλισμός που διαθέτει το ΠΜΣ, οπότε από την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19 δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από το εργαστήριο Βιντεοτέχνης.
Προς το παρόν, το εργαστήριο Βιντεοτέχνης διαθέτει μόνο:
-έναν Η/Υ (8ετίας) για τις παρουσιάσεις
-μία βιντεοκάμερα HD compact handycam (12ετίας) με δυνατότητα δανεισμού στους φοιτητές
-μία κάμερα φωτογραφική με δυνατότητα λήψης βίντεο HD, Canon 300D με δυνατότητα δανεισμού στους φοιτητές


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Στο εργαστήριο δουλεύουμε ως εξής:
Δευτέρα: 16:00 – 20:00 – ήχος (παρουσίαση- εργαστήριο και studio work με υποστήριξη από τους διδάσκοντες)
Πέμπτη: 11:00 – 15:00 – studio work με υποστήριξη από τους διδάσκοντες
Παρασκευή: 16:00 – 20:00 – βίντεο (παρουσίαση- εργαστήριο και studio work με υποστήριξη από τους διδάσκοντες)
Συναντήσεις με τους διδάσκοντες γίνονται τις παραπάνω μέρες και ώρες. Για χρήση της αίθουσας για γυρίσματα – λήψεις εντός του χώρου της Βιντεοτέχνης, σε άλλες μέρες και ώρες, θα πρέπει να προηγηθεί προγραμματισμός σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (συγκεκριμένα σεμινάρια, εκδρομές κλπ.):

Ιστοσελίδα εργαστηρίου (ανάρτηση δειγμάτων εργασιών, ενημέρωση, ανακοινώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι):
Οι σημειώσεις για τις διδακτικές και θεματικές ενότητες διδασκαλίας στο εργαστήριο Βιντεοτέχνης, αναρτώνται και διανέμονται στους εγγεγραμμένους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης eclass.asfa.gr    


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Ιστοσελίδα εργαστηρίου (ανάρτηση δειγμάτων εργασιών, ενημέρωση, ανακοινώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι): https://www.facebook.com/videoartasfa/     

2019 (Ιανουάριος) Προγραμματισμένη συμμετοχή φοιτητών του εργαστηρίου σε 5μερο workshop-masterclass σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Robert Rombout, προσκεκλημένου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καλαμάτας. Συντονισμός και συνδιδασκαλία: Β. Μπέτσου (ΔΕΠ)
2018 (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος) Σεμινάρια στην «Τέχνη της εμψύχωσης» - Υλοποιήθηκαν από το εργαστήριο και με ομάδα 8 διδασκόντων - συνεργατών 2 κύκλοι σεμιναρίων με διάρκεια 50 ωρών έκαστος (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος) με δωρεάν συμμετοχή φοιτητών του εργαστηρίου και άλλων φοιτητών της ΑΣΚΤ (open call). Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του ΥΠ.ΨΗ.Π.Τ.Ε. Υποβολή Πρότασης και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος: Β. Μπέτσου (ΔΕΠ)
Ιστοσελίδα: animation seminars
2018 (Ιανουάριος) «No questions, please! Interviews as an artistic practice in film and video art», διήμερο workshop με συμμετοχή φοιτητών του εργαστηρίου και άλλων φοιτητών (open call) με την προσκεκλημένη καθηγήτρια Antonia Rahofer. Συνδιοργάνωση: Β. Μπέτσου & Ν. Αρβανίτης.
2018 (Αύγουστος) «Ηχητική Σύνθεση Ηχοτοπίου» - Καλλιτεχνικός Σταθμός Τσεπέλοβου
7ήμερο workshop με ελεύθερη συμμετοχή φοιτητών του εργαστηρίου και άλλων φοιτητών της ΑΣΚΤ (open call).
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η διερεύνηση του ηχοτοπίου του Τσεπέλοβου και η ένταξη του σε ένα καλλιτεχνικό έργο ηχητικής σύνθεσης. Oι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν: α. την ηχητική ακρόαση του περιβάλλοντος χώρου στο πεδίο, τη συλλογή, ανάλυση και ταξινόμηση του ηχητικού υλικού, β. την ψηφιακή επεξεργασία του υλικού με σκοπό τη δημιουργία ηχητικών μορφωμάτων και γ. τη σύνθεση των ηχητικών μορφωμάτων σε ένα τελικό ηχητικό έργο και την παράθεση του έργου στον χώρο του σταθμού ως καλλιτεχνικό έργο. Διδασκαλία, συντονισμός: Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος (ΕΔΙΠ)
2017 (Δεκέμβριος – Ιανουάριος) «Παραλλαγές σε μια χορογραφία» - εντατικό workshop για τους φοιτητές του εργαστηρίου Βιντεοτέχνης σε συνεργασία με το σύνολο χορού Corporis Miracula και τη Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών. Κινηματογράφηση με πολλαπλές κάμερες της χορογραφίας Illuminations της Λίλας Ζαφειροπούλου, στον υπόγειο χώρο του Ωδείου Αθηνών και Multicamera editing. Διδασκαλία, καθοδήγηση και συντονισμός της ομάδας φοιτητών: Β. Μπέτσου (ΔΕΠ)
2017 (Δεκέμβριος – Μάρτιος) Εντατικό εργαστήριο δημιουργίας "βίντεο-ποιημάτων" πάνω σε ποίηση του Γιάννη Ευθυμιάδη και μουσική του συνθέτη Ορέστη Τάνη. Συμμετοχή των φοιτητών του εργαστηρίου Βιντεοτέχνης της ΑΣΚΤ στο Φεστιβάλ Μουσική και Ποίηση 2017. Διδασκαλία - Καλλιτεχνική επιμέλεια "βιντεο-ποιημάτων": Β. Μπέτσου (ΔΕΠ).
2017  2ήμερο workshop στην κινούμενη εικόνα με συμμετοχή φοιτητών του εργαστηρίου Βιντεοτέχνης και του ΠΜΣ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» στο πλαίσιο της εκπομπής για το animation “Animert” στην ΕΤ2. Διδασκαλία, συντονισμός: Β. Μπέτσου (ΔΕΠ)

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260