ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 


Ψηφιακή σελίδα του μαθήματος
https://asktdidaktikitexnis.blogspot.com/

Διδάσκουσα: Δρ. Ερμιόνη Σ. Δελή, Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.Κ.Τ. edeli@asfa.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ολοκληρώνει τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων της Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας του Τ.Ε.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ., μετά την ανάπτυξη θεμάτων εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της εκπαίδευσης (3ο έτος) και παράλληλα με τα ζητήματα της Διδακτική της ιστορίας της Τέχνης (4ο έτος).

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν πολυθεματικά και πολυεπίπεδα τα ζητήματα της διδακτικής των εικαστικών τεχνών, ως ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο. Συνοπτικά, γίνεται μελέτη της ιστορικής πορείας της εικαστικής αγωγής & εκπαίδευσης, σε εθνικό και διεθνές καλλιτεχνικό και κοινωνικό επίπεδο, προσέγγιση της διδασκαλίας των εικαστικών τεχνών σε σχολικά, ευρύτερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με κέντρο μελέτης το παιδί και τον εικονογραφικό του λόγο. Μελετώνται βιβλιογραφικές και ερευνητικές πηγές για τα σύγχρονα εργαλεία, μεθόδους σχεδιασμού και στρατηγικές οργάνωσης της διδακτικής πράξης, με εφαρμογές κυρίως στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, έχουν σχεδιαστεί Διαλέξεις, Σεμινάρια, Κύκλοι συζητήσεων, όπου επιστήμονες και καλλιτέχνες από διάφορα πεδία παρουσιάζουν ειδικά θέματα και καινοτόμες διδακτικές προτάσεις που συνδέουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, κυρίως του σχολικού προγράμματος.

Πιο ειδικά, οι άξονες και οι θεματικές ανάπτυξης του μαθήματος:

 1. Διδασκαλία της τέχνης: εννοιολογικός χάρτης
  α. Ιστορική αναδρομή: θεωρήσεις & προσεγγίσεις διδακτικών μοντέλων
  β. Το σχολείο ως χώρος υποδοχής, διδασκαλίας και καλλιέργειας
 2. Εικαστικές τέχνες & εκπαίδευση
  α. Η Αισθητική Αγωγή στο Σχολείο, σε γενικά & ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια
  β. Το πλαίσιο: Αναλυτικό Πρόγραμμα – ΔΕΠΣ & ΑΠΣ
  γ. Διδακτική Μεθοδολογία
  δ. Διαθεματική διασύνδεση
  ε. Τα σχολικά εγχειρίδια
  στ. Διαχείριση του χώρου και του διδακτικού χρόνου
  ζ. Πλαίσιο και στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή
 3. Συντελεστές της διδασκαλίας
  α. Ο εικαστικός εκπαιδευτικός
  β. Ο εκπαιδευτικός και το έργο τέχνης
  γ. Θεωρίες μάθησης - Η αναπτυξιακή καταλληλότητα του μαθητή
  δ. Το παιδικό σχέδιο, η εικαστική ανάπτυξη του παιδιού
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση του εικαστικού μαθήματος
  α. Το σχέδιο διδασκαλίας/Το διδακτικό σενάριο
  β. Οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη
  γ. Διεξαγωγή της διδασκαλίας (φάσεις διδασκαλίας)
  δ. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι/διδακτικές τεχνικές & καλές πρακτικές
  ε. Μέσα και υλικά της διδασκαλίας
  στ. Παιδαγωγικό κλίμα και η έννοια της πειθαρχίας στη σχολική τάξη


Το μάθημα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική πράξη, προς τούτο όλο το θεωρητικό πλαίσιο έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το εργαστηριακό του μέρος, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται σε σχεδιασμένες και στοχευμένες εργαστηριακές ασκήσεις, για να εξετάσουν, με σύγχρονα εργαλεία και ανατροφοδοτικά, το κατά πόσο, σε ποιες συνθήκες/προϋποθέσεις και µε ποιο τρόπο πραγματώνεται στο σχολικό χώρο η εικαστική παιδαγωγική και διδακτική πράξη. Παράλληλα, οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα Art Based Projects & Creative Studios, εικαστικές δηλαδή προσεγγίσεις με εποπτεία σε ευρύτερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Το μάθημα λαμβάνει χώρα: κάθε Tρίτη, ώρα 17:00-20:00 (Εργαστηριακό μέρος) και κάθε Πέμπτη, ώρα 14:00-17:00 (Θεωρητικό μέρος), στο Εργαστήριο Διδακτικής της τέχνης
 2. Η συνεργασία της Διδάσκουσας με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες του μαθήματος: Παρασκευή 11:30 - 12:30, στο Εργαστήριο Διδακτικής της τέχνης


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Στο πλαίσιο του μαθήματος, αναπτύσσεται ένας πολυθεματικός κύκλος Διαλέξεων/Σεμιναρίων, «Ο κύκλος των ψαγμένων ποιητών», με στόχο την επαφή και ώσμωση των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. με την επιστημονική, καλλιτεχνική κοινότητα.
 2. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα Art based Projects – Workshops & Creative Studios, εικαστικές δηλαδή προσεγγίσεις με εποπτεία σε ευρύτερα εκπαιδευτικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Πιο ειδικά, οι άξονες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες, σε αντίστοιχους φορείς, είναι:
  Α. Μέριμνα & προστασία παιδιών και εφήβων
  Β. Διαπολιτισμική Αγωγή & ένταξη
  Γ. Καινοτομία στην εκπαίδευση Δ. Διεπιστημονικές Συνεργασίες

Στο Δίκτυο Συνεργασίας Φορέων ανήκουν και ενισχύουν σταθερά τη δράση του φοιτητικού πληθυσμού, σύγχρονα, συμπεριληπτικά πλαίσια όπως:

 • Ράλλεια Πειραματικά Δ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
 • Πρότυπο Γυμνάσιο - Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 • 10ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών
 • Πειραματικό Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθηνών
 • Νευρολογικό Τμήμα, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιού, Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά
 • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
 • Κιβωτός του Κόσμου
 • Μουσείο Αφής, Φάρος Τυφλών
 • Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εποπτεία: Παρασκευή Σωτηροπούλου, Κοινωνική Λειτουργός - Μέλος Διεπιστημονικής

Ομάδας της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Α.Σ.Κ.Τ.

Τηλέφωνο: 210 48 01 304, e-mail: symvouleftiki@asfa.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΛήψη

Δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος:

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πληροφοριακό υλικό:

https://asktdidaktikitexnis.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAfTmOzi3Hf5zd4-9Edashw

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ