ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Διευθυντής: Ζάφος Ξαγοράρης, Καθηγητής
Διδάσκοντες
Γιάννης Κονταράτος, Επίκουρος Καθηγητής
Κώστας Χριστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στο Η΄εργαστήριο ζωγραφικής, με την συμμετοχή φοιτητριών ή φοιτητών, προσκεκλημένων και διδασκόντων, πραγματοποιούνται εργασίες ή εισηγήσεις σχετικές με την καλλιτεχνική δημιουργία. Εκτός από ασκήσεις παρατήρησης, σύνθεσης και εκμάθησης τεχνικών που αφορούν στις δύο διαστάσεις, εξετάζεται από τα πρώτα έτη ο σύγχρονος κριτικός χαρακτήρας των εικαστικών τεχνών, ο οποίος αμφισβητεί τον δεδομένο τρόπο που αντικρίζουμε ή αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γύρω μας. Τα σπουδαστικά καλλιτεχνικά έργα επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα ή ζητήματα σχετικά με τη παρουσία τους στην δημόσια σφαίρα, την αντίσταση στα κυρίαρχα συστήματα σκέψης ή την διαχείριση της μνήμης. Επίσης ενθαρρύνεται η επεξεργασία των ασκήσεων με ηλεκτρονικά μέσα, η εποπτική γνώση συγγενών καλλιτεχνικών περιοχών και επιστημονικών κλάδων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των φοιτητριών και των φοιτητών.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/ήτριες να αποκτήσουν ανά εξάμηνο τις κάτωθι δεξιότητες:
1ο και 2ο εξάμηνο:
 • Να οργανώνουν τη σπουδή τους κατά την εξέταση σύνθεσης αντικειμένου, μοντέλου κυρίως εκ του φυσικού, τις πλαστικές ασκήσεις και τη μελέτη του υπαίθριου χώρου
 • Να αναγνωρίζουν και αξιοποιούν στην πρακτική τους εφαρμογή διαφορετικά υλικά, καλλιτεχνικά και μη
 • Να διερευνούν ένα ζήτημα/πρόβλημα στον τομέα της εικαστικής μελέτης με τη συναρμολόγηση υλικών, την οργάνωση σχεδίων και την αναδιατύπωση ιδεών, εννοιών και τεχνικών
 • Να προσδιορίζουν τις γνωστικές απαιτήσεις του τομέα συνδυάζοντας την πρακτική εφαρμογή της εργαστηριακής άσκησης με τις θεωρητικές κατευθύνσεις του Τμήματος
 • Να εντοπίζουν, αξιολογούν, ενσωματώνουν και αναφέρουν σωστά πολλές πηγές πληροφοριών σε διαφορετικά μέσα ή διαφορετικές γλώσσες σε έργα, εργασίες ή εφαρμογές Προσεγγίζουν αισθητικούς προβληματισμούς για τη σχέση της φυσικής πραγματικότητας με την καλλιτεχνική απόδοση
 • Να προσεγγίζουν αισθητικούς προβληματισμούς για τη σχέση της φυσικής πραγματικότητας με την καλλιτεχνική απόδοση

3ο και 4ο εξάμηνο
 • Να διευρύνουν τη γνώση τους στην αξιοποίηση διαφορετικών καλλιτεχνικών και μη υλικών, καθώς και σε νέα μέσα και τεχνικές έκφρασης.
 • Να σχεδιάζουν ένα ζήτημα/πρόβλημα στο πεδίο των εικαστικών σπουδών, να διερευνούν και να αξιολογούν τις ανταγωνιστικές προοπτικές και παρουσιάζουν τις αντιπαραθετικές απόψεις
 • Να αξιοποιούν τις συλλογικές διαδικασίες που οργανώνονται στον τομέα των σπουδών και συνδέουν την ατομική εργαστηριακή δράση με την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα

5ο και 6ο εξάμηνο:
 • Να αξιολογούν την ανάγκη και αξιοποιούν τη μελέτη για την επιστημονική υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου
 • Εργάζονται αυτόνομα ή ομαδικά σε περιβάλλον διεθνές και διεπιστημονικό για την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, το σχεδιασμός και τη διαχείριση νέων έργων
 • Να συμμετέχουν σε επισκέψεις με σύγχρονα εκθέματα, τα οποία βοηθούν στην αποσαφήνιση της αντιπαράθεσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και τον επαναπροσδιορισμός της σχέσης αυτής.
 • Να ενισχύουν ενεργητικά την εκπαιδευτική τους εμπειρία μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις, εικαστικά project, κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεργατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα

7ο και του 8ο εξάμηνο
 • Αυτονομούνται, δημιουργώντας καινοτόμες συνθέσεις με προσωπική άποψη
 • Συνθέτουν ένα έργο που αξιολογεί ένα σημαντικό ερώτημα στο πεδίο των εικαστικών σπουδών, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής αφήγησης για τις ερευνητικές ή πρακτικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση του έργου
 • Αντιμετωπίζουν και επιλύουν μεθοδικά τα συνθετικά προβλήματα που προκύπτουν στις ατομικές τους προτάσεις
 • Εξηγούν θέσεις από διαφορετικά πολιτιστικά, οικονομικά και γεωγραφικά συμφέροντα, πάνω σε θέματα που αφορούν στην τέχνη και την κοινωνία

9ο και του 10ο εξάμηνο
 • Ολοκληρώνουν μια πλήρως υλοποιήσιμη προσωπική, καλλιτεχνική πρόταση ως σύνθεση προς αξιολόγηση κατά την αποφοίτηση
 • Υποστηρίζουν την προσωπική συνθετική αποτύπωση ενός θέματος. Αναπτύσσουν πρωτοβουλία και αυτενέργεια μέσα από τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, τις δεξιότητες που έχουν κατακτήσει και τις εμπειρίες που έχουν βιώσει

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Δείτε το περίγραμμα του μαθήματος εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ
Οι συναντήσεις των φοιτητών/ητριών με τον διευθυντή και τους καθηγητές του εργαστηρίου πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης, ενώ το ωριαίο πρόγραμμα του γυμνού μοντέλου διαμορφώνεται συνεχώς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας ανατίθενται ανά εξάμηνο εργασίες στους/στις φοιτητές/ήτριες, οι οποίες συνοδεύονται από εξειδικευμένες παρουσιάσεις των καθηγητών/τριών του εργαστηρίου καθώς και προσκεκλημένων καλλιτεχνών, επιστημόνων κ.α.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών διοργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικές εκδρομές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260