ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

Διευθυντής: Μιχάλης Μανουσάκης, Καθηγητής

Διδάσκοντες: 
Κώστας Τσώλης, ΕΕΠ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα έχει στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν τις αξίες του σχεδιαστικού αποτελέσματος και γενικότερα τη χρησιμότητα της σχεδιαστικής πράξης, να κατανοήσουν σχεδιαστικά την ανθρώπινη φιγούρα και να την αναλύσουν χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, να αντιληφθούν το οπτικό πεδίο σαν αυτόνομο οπτικό ερέθισμα κα να εξασκηθούν στην παρατήρηση εκ του φυσικού.

2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και στη χρησιμότητα της σπουδής εκ του φυσικού, τη χρήση του χρώματος εφαρμόζοντας τη θεωρία των βασικών χρωμάτων και την αποδόμηση και την ανασύνθεση με κυρίαρχο σύστημα τη φόρμα.

3ο   ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα έχει στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν την εικαστική γλώσσα και να αναλύσουν τα επιμέρους στοιχεία της, να επεξεργαστούν τις δυνατότητες ανάλυσης του οπτικού φαινομένου για τη δημιουργία ενός πιο προσωπικού καλλιτεχνικού έργου και την γνωριμία με τα υλικά ζωγραφικής και τις δυνατότητές τους.

4ο    ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα έχει στόχο οι φοιτητές εκτός της μελέτης εκ του φυσικού, να προσεγγίσουν τις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, να ερευνήσουν σύγχρονους σχηματισμούς της ζωγραφικής επιφάνειας και εικόνας σε σχέση με το πλαίσιο της μεγάλης ζωγραφικής παράδοσης και να πειραματιστούν και να χρησιμοποιήσουν την στοιχείο ερμηνείας του ζωγραφικού χώρου.

5ο     ΕΞΑΜΗΝΟ

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

α) να κατανοήσουν έννοιες που προέρχονται από άλλες περιοχές τέχνης (λογοτεχνίας, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική κ.λπ.) με τη βοήθεια θεματικών ασκήσεων-εργασιών
β) τη μεθοδολογία διαχείρισης εννοιών και τη μορφοποίηση σε εργαλεία που χειρίζεται η εικαστική γλώσσα
γ) να διερευνούν με γραπτό κείμενο ζητήματα εικόνας

6ο      ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα έχει στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν έννοιες που προέρχονται από άλλες περιοχές τέχνης (λογοτεχνίας, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική κ.λπ.) με τη βοήθεια θεματικών ασκήσεων-εργασιών, να κατανοήσουν τη μεθοδολογία διαχείρισης εννοιών και τη μορφοποίηση σε εργαλεία που χειρίζεται η εικαστική γλώσσα, να διερευνούν με γραπτό κείμενο ζητήματα εικόνας και να αποκτήσουν τη γνωριμία με το λογοτεχνικό κείμενο και τη δομή του.

7ο     ΕΞΑΜΗΝΟ

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αυτονομούνται δημιουργώντας συνθέσεις με προσωπική άποψη. Να εξοικειώνονται με τις μεγάλες κλίμακες και να μπορούν να αφηγούνται και να αναλύουν τις ερευνητικές ή πρακτικές δεξιότητες που χρησιμοποιούν στην εκτέλεση του έργου και να αντιμετωπίζουν μεθοδικά τα συνθετικά προβλήματα που προκύπτουν από τις ατομικές καλλιτεχνικές προτάσεις τους.

8ο      ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατά το 8ο  εξάμηνο σπουδών (όπως και στο 7ο  εξάμηνο σπουδών) οι φοιτητές καλούνται να εντοπίσουν το προσωπικό καλλιτεχνικό ιδίωμα και να εργαστούν σε βάθος, με σκοπό τη διαμόρφωσή τους ως «καλλιτεχνικά υποκείμενα». Επίσης να εξοικειωθούν με τη δημόσια παρουσία του καλλιτεχνικού τους έργου και την θεωρητική υποστήριξή τους, που θα τους οδηγήσει στην εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

9ο & 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατά το 9ο  εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/τριες αφού έχουν αποσαφηνίσει και κατασταλάξει στο προσωπικό καλλιτεχνικό τους ιδίωμα, καλούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία υπό την μορφή εικαστικού έργου ή έργων και να προετοιμάσουν τη θεωρητική υποστήριξή τους. Κατανοούν και εφαρμόζουν την εικαστική γλώσσα, σαν εργαλείο της προσωπικής έκφρασης τους έκφρασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - Λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Σεμινάρια, εκδρομές κλπ.): Στοχευμένη διδακτική επίσκεψη στην ακρόπολη για τη μελέτη του μνημείου (τέχνη, ουσία, μήνυμα) 

α) Θεματικά workshops

-ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ - ανοιχτό κάλεσμα/προβολή στο Σινεμά
-ΧΩΡΑΦΑ - ανοιχτό κάλεσμα/προβολή στο Σινεμά
-ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ - ανοιχτό κάλεσμα/προβολή στο Σινεμά
-ΔΑΒΕΤΑΣ

β) Θεματικά workshops στα εκπαιδευτικά πλαίσια

-Το δέντρο που πληγώναμε
-Εικαστική έκθεση, Καλαμάτα

γ) Συνεργασία με Τμήματα

-Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
-ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ

δ) Συνεργασίες με κοινωνικούς & πολιτιστικούς φορείς

-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΣΕ
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BEAT
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ (ΚΩΝ/ΠΟΛΗ)

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260