ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

3D Σχεδίαση και 3D εκτυπώσεις
3D Modelling and 3D printing

Η Τέχνη των Τρισδιάστατων Απεικονίσεων και Εκτυπώσεων/ Γλυπτική και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές/ The Art of Three Dimensional Imaging and Printing / Sculpture and Computers

Ιστοσελίδα εργαστηρίου 3D / Website: http://www.sculpture.asfa.gr/ComputerSculptureLab/CSL.html

Eclass: http://eclass.asfa.gr/courses/OTHER105/


Εισαγωγή και εμβάθυνση στην σύζευξη της Γλυπτικής με τους Ηλεκτρ.Υπολογιστές/ Η τέχνη των τρισδιάστατων υλοπoιήσεων σε υπολογιστές και η στερεολιθογραφική τους απόδοση.

Γλυπτική και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Η τέχνη των τρισδιάστατων υλοπoιήσεων σε υπολογιστές και η στερεολιθογραφική τους απόδοση. Το εργαστήριο μελετάει τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη δημιουργία τρισδιάστατων χώρων, όγκων και γραφικών που σχετίζονται με τη γλυπτική όπως και στην στερεολιθογραφική τους εκτύπωση.

Μεθοδολογία μαθήματος

Αρχικά, επιχειρείται η σύνδεση μεταξύ των γνώσεων της κλασικής γλυπτικής και του σχεδίου που αποκτούν οι φοιτητές στα εργαστήρια τους με τις νέες τεχνολογίες.
Οι υλοποιήσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιούνται εκκινώντας από ένα πρόπλασμα που προέκυψε μέσω χειρωνακτικής μοντελοποίησης (πλαστελίνη) το οποίο μεταφέρεται σε ψηφιακή μορφή μετά την ολοκλήρωση του, μέσω σάρωσης με σένσορα ή με φωτογραμμετρία, ή τα τρισδιάστατα μοντέλα κατασκευάζονται με απευθείας σχεδίαση στον υπολογιστή σε ειδικό λογισμικό. Οι μέθοδοι αυτοί καταλήγουν στην παραγωγή του εκάστοτε μοντέλου μέσω του εκτυπωτή τρισδιάστατων αντικειμένων (3d printer). Επιπροσθέτως, σεμιναριακές αναλύσεις πάνω στα εξειδικευμένα θέματα του εργαστηρίου, βοηθούν στην εμπέδωση του πλαισίου εργασίας και στην σύνδεση με την προϋπάρχουσα εμπειρία.


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ - EΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ- ΕΕΔΙΠ