ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδαΔιευθυντής Εργαστηρίου:

Αριστοτέλης Τζάκος (βλέπε βιογραφικό), Καθηγητής


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1ο έως 4ο εξάμηνο: Αναλυτική Σκέψη & Εξειδικευμένες γνώσεις
1ο Εξάμηνο
 • Σχέδιο από την παρατήρηση. Έμφαση στη σπουδή βασικών εννοιών σχεδίου από φυσικό μοντέλο (έμψυχο-άψυχο).
 • Ανάλυση γραμμών – σχημάτων και προσπάθεια – σχημάτων και προσπάθεια κατανόησης σχημάτων και προσπάθεια κατανόησης των μορφών.
 • Σχέδια σε μεγάλες διαστάσεις με τη χρήση διαφόρων υλικών – κάρβουνο, μολύβι, μελάνια, μαρκαδόροι κλπ.
 • Προβολή σχεδίων από την ιστορία της τέχνης - συζήτηση

2ο εξάμηνο
 • Εισαγωγή στο χρώμα.
 • Χρήση και ιδιότητες υλικών.
 • Σπουδή απο φυσικό πρότυπο, ανάλυση των μορφών, γρήγορες χρωματικές σπουδές για την κατανόηση των υλικών, των ποιοτήτων, των βαφών και της σύνθεσης.
 • Σπουδές μεγαλύτερης διάρκειας και μεγεθών, εισαγωγή στον ζωγραφικό χώρο.
 • Προβολές έργων – μονογραφιών καλλιτεχνών που προκύπτουν από τις συζητήσεις με τους φοιτητές.
3ο εξάμηνο
 • Σπουδές πάνω στις κατακτήσεις των προηγούμενων εξάμηνων. Ασκήσεις με εξωζωγραφικά υλικά.
 • Χρήση φωτογραφικής μηχανής ως μέσου καταγραφής των οπτικών φαινομένων και μεταφοράς τους στο ζωγραφικό χώρο.
 • Προβολές – συζητήσεις.

4o εξάμηνο
 • οργάνωση και ολοκλήρωση της σπουδής που ξεκίνησε το προηγούμενο εξάμηνο.
 • προσπάθεια ώστε οι φοιτητές να αναλύσουν και να κατανοήσουν το έργο τους, με στοχο να οδηγηθούν σε πιο προσωπικές μορφές σπουδής.

5ο έως 10ο εξάμηνο: συνθετική σκέψη, ευρεία και ενοποιημένη γνώση, διανοητικές δεξιότητες εφαρμοσμένη και συνεργατική μάθηση
5ο και 6ο εξάμηνο
 • Το πέμπτο μαζί με το έκτο εξάμηνο θεωρούνται ως διερευνητικά εξαμηνα, υπο την εννοια οτι οι φοιτητές οδηγούνται στο πεδίο της προσωπικής τους έρευνας και καλούνται να λαβουν αποφάσεις ως προς την εξέλιξη της σπουδής τους.
 • Η επιλογή των μέσων είναι ελεύθερη.
 • Γίνεται παρουσίαση των εργασιών του καθ’ ενός στους υπόλοιπους για σχολιασμό, παρατηρήσεις και συζήτηση.

7ο και 8ο εξάμηνο
Κατά την διάρκεια των ζ’ & η΄ εξάμηνων, γίνεται εμβάθυνση στην προσωπική έρευνα του κάθε φοιτητή και αρχίζει η πορεία προς την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

9ο και 10ο εξάμηνο
 • Ολοκλήρωση μιας προσωπικής, καλλιτεχνικής πρότασης ως σύνθεση προς αξιολόγηση κατά την αποφοίτηση, σύνδεση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών στα σύγχρονα καλλιτεχνικό πλαίσιο.
 • Προπαρασκευή και προετοιμασία αντιμετώπισης της αγοράς εργασίας.
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τη συζήτηση να προσανατολίζεται αποκλειστικά στο πεδίο έρευνας του κάθε φοιτητή και στον τρόπο παρουσίασης της δουλειάς του.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ το περίγραμμα του μαθήματοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260