ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Δείτε, πατώντας εδώ, την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης διευθυντών εργαστηρίων του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Σας ενημερώνουμε ότι στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης στο κτίριο της ΑΣΚΤ επί της οδού Πειραιώς 256 θα πραγματοποιηθεί η παράδοση δοκιμαστικού μαθήματος των υποψηφίων:

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Εικαστικού Τμήματος πατώντας εδώ.


 

Διευθυντής: Παντελής Χανδρής, Αναπληρωτής  καθηγητής  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1ο εξάμηνο

α. Σχεδιαστικές ασκήσεις εκ του φυσικού,  που σαν στόχο έχουν την επαφή των φοιτητών με μια διευρυμένη αντίληψη των εκφραστικών τρόπων και των υλικών, μέσω των οποίων  εκφράζεται το αναπαραστατικό σχέδιο. 

β. Ενότητα χρωματικών ασκήσεων εκ του φυσικού, (τόνος, χροιά ,κορεσμός /βασικά, συμπληρωματικά)  μέσω των οποίων επιδιώκεται η κατανόηση της  λειτουργίας του χρώματος, αλλά και της οργάνωσης της ζωγραφικής επιφάνειας.

γ. Ασκήσεις βασικού σχεδίου, που σαν στόχο έχουν να κατανοηθεί η έννοια σχέδιο με έναν ευρύτερο τρόπο, το οποίο εκφράζεται και οργανώνεται στις δύο διαστάσεις.

Εξοικείωση με τεχνικές και υλικά.

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεις καθώς και με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

 2ο Εξάμηνο

α. Ασκήσεις από  φυσικό πρότυπο (μοντέλο-σύνθεση), μέσω των οποίων ενθαρρύνεται  η εμβάθυνση στην έρευνα, τα υλικά και τις τεχνικές της εικαστικής γλώσσας, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση ενός εκφραστικού πλαστικού λεξιλογίου.

β. Σπουδές θεμάτων εκ του φυσικού (συνθέσεων – μοντέλου), μέσω των οποίων επιδιώκεται η κατάκτηση δεξιοτήτων, που απορρέουν από την σπουδή η οποία εστιάζει στην κατανόηση του αναπαραστατικού και αντιληπτικού χώρου της ζωγραφικής, μέσω της αφαίρεσης και της ανασύνθεσης των θεμάτων.

γ. Σπουδές με θέμα, το κολάζ, την υφή, την ματιέρα και τις  μικτές τεχνικές, καθώς και ασκήσεις κατά τις οποίες ενθαρρύνεται η χρήση και άλλων εκφραστικών μέσων όπως η φωτογραφία και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεις καθώς και με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

 3ο Εξάμηνο

Η  σπουδή στο 3ο εξάμηνο γίνεται, με ασκήσεις μικρής η μεγάλης διάρκειας,  που το γενικό πλαίσιο τους, είναι μία θεματική άσκηση που διαρκεί  όλη τη περίοδο του εξαμήνου και αφορά την φόρμα. Αυτή  η θεματική άσκηση, συνοδεύεται από εισηγήσεις και παρουσιάσεις που την υποστηρίζουν. 

Το μάθημα αποτελείται από σχεδιαστικές, πλαστικές, ασκήσεις μέσω των οποίων ενθαρρύνεται  η έρευνα εκφραστικών τρόπων που στόχο έχουν, την απόδοση της δυσδιάστατης αλλά και της τρισδιάστατης επιφάνειας. Παράλληλα επιδιώκεται η  περαιτέρω εξοικείωση και  εμβάθυνση στα υλικά και τις τεχνικές της εικαστικής γλώσσας, καθώς επίσης και η ανάπτυξη των συνθετικών και συνδυαστικών δεξιοτήτων των φοιτητών, που αποσκοπούν στην έκφραση των πραγμάτων χωρίς κατ’ ανάγκη ο τρόπος αυτός να αφορά μόνο την αναπαράσταση τους.

Παράλληλα οι φοιτητές συνεχίζουν με αντίστοιχη προβληματική τη σπουδή τους στο ανθρώπινο μοντέλο.

 Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεις καθώς και με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.       

4ο Εξάμηνο

Η  σπουδή στο 4ο εξάμηνο βασίζεται σε μία θεματική άσκηση ⃰   που διαρκεί  όλη τη περίοδο του εξαμήνου. Στόχος της άσκησης αυτής  αλλά και γενικότερα της ύλης που διδάσκεται στο εξάμηνο, είναι:

α. Η επαφή με τις  νοηματοδοτήσεις που φέρουν τα αντικείμενα και τα πράγματα. 

β. Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών, στην εμβάθυνση και την ανάλυση εννοιών .

γ. Η διεύρυνση των εικονοποιητικών και μορφοπλαστικών δυνατοτήτων τους, μέσω του πειραματισμού και της εργαστηριακής τους πρακτικής. 

δ. Η περαιτέρω εξάσκηση της συνθετικής και εκφραστικής τους ικανότητας πάνω στην δισδιάστατη επιφάνεια αλλά και στις τρισδιάστατες εκδοχές της.

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεις καθώς και με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

⃰ Η θεματική  του 4ου εξάμηνου, επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

5ο Εξάμηνο

Η  σπουδή στο 5ο εξάμηνο βασίζεται σε μία θεματική άσκηση ⃰   που διαρκεί  όλη τη περίοδο του εξαμήνου. Στόχος της άσκησης αυτής  αλλά και γενικότερα της ύλης που διδάσκεται στο εξάμηνο, είναι:

α. Η εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας. 

Το sketch book, σαν ένα βιβλίο μέσα στο οποίο κατατίθεται η πορεία, η διαδρομή που διήνυσε κάποιος μέσα από μια  προαπαιτούμενη προέρευνα, για τη δημιουργία ενός εικαστικού έργου.

β. Η εξερεύνηση των διαδικασιών ( νοητικές –πρακτικές ) μέσω των οποίων, μπορούν να οδηγηθούν στην οργάνωση μιας εικαστικής πρότασης. 

 γ. Η μύηση των φοιτητών σε εκφραστικές γλώσσες και καλλιτεχνικές πρακτικές, που αφορούν τις εκδοχές της μορφής και τη διαχείριση του χώρου.

δ. Η δημιουργία ενός έργου μέσω της εργαστηριακής πρακτικής που θα προκύπτει από μια σύνθετη διαδικασία. 

ε. Η ανάπτυξη μιας λεκτικής επιχειρηματολογίας  που θα μπορεί να υποστηρίζει το τελικό έργο. 

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεις καθώς και με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

⃰ Η θεματική  του 5ου εξάμηνου, επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

6ο Εξάμηνο

Η  σπουδή του 6ο εξάμηνου βασίζεται σε μία θεματική άσκηση που διαρκεί  όλη τη περίοδο του εξαμήνου και αφορά την έννοια του «Τοπίου». 

Ο τίτλος της θεματικής είναι, «Η Φύση ως τοπίο και οι εκδοχές της  «τοπιογραφίας». 

Στόχος της άσκησης, είναι οι φοιτητές να αναζητήσουν του τρόπους με τους οποίους θα εκφράσουν μέσα από εικαστικά έργα, μια άλλη, μια νέα εκδοχή της έννοιας του τόπου, στρεφόμενοι στο τοπίο και την τοπιογραφία ως τρόπο αναπαράστασης των τόπων και των ιδιοτήτων τους.

Σε μια εποχή,  που οι  μεταβολές στον ορισμό και την απεικόνιση του τοπίου συνοδεύονται από αλλαγές στον τρόπο θέασης, παρατήρησης και αντίληψης της φύσης, οι δυνατότητες των νέων μέσων και η εκτεταμένη εφαρμογή τους για την απόκτηση χωρικών πληροφοριών δημιουργεί την ανάγκη επανεκτίμησης της αναπαράστασης του τόπου, του τοπίου. 

7ο   Εξάμηνο 

Η θεματική με την οποία ασχολούνται οι φοιτητές, εξετάζει την έννοια του «Κήπου». 

Το εξάμηνο οργανώνεται έχοντας σαν στόχο την παραγωγή έργων, με αφορμή  μια σειρά παρουσιάσεων  και διαλέξεων, με θέμα τη Φύση, το Τοπίο και τις σύγχρονες εκδοχές έκφρασης  του.

Το πλαίσιο της θεματικής συμπληρώνεται:

α. με παρουσιάσεις και αναλύσεις  έργων  προερχόμενα από πολλά πεδία έκφρασης που πραγματεύονται  με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την έννοια του «κήπου».

β. Με παρουσιάσεις και συζητήσεις πάνω σε συναφή κείμενα θεωρητικών, μέσω των οποίων καλλιεργείται η διεπιστημονική έρευνα και προσέγγιση του θέματος,  όπως κείμενα των M. Heidegger, M. De Certau, R. Smithson, Φ. Ζήκα, Γ. Μέντζα, Μ. Μαροπούλου, και άλλων.

Οι μαθησιακοί στόχοι της άσκησης είναι:

α. Η  εξερεύνηση των διαδικασιών 

( νοηματικές – πρακτικές ) μέσω των οποίων μπορούν  οι φοιτητές να οδηγηθούν στην οργάνωση μιας εικαστικής πρότασης που επικοινωνεί το ζητούμενο της θεματικής. 

Το έργο η τα έργα που δημιουργούν οι φοιτητές, θα πρέπει να  είναι αποτελέσματα που απορρέουν  από την εκτεταμένη και διεξοδική έρευνα του θέματος, σε επίπεδο νοηματικό αλλά και πρακτικό. 

β. Η επαφή τους με θεωρητικά κείμενα. 

γ. Η μύηση των φοιτητών σε εκφραστικές γλώσσες , καλλιτεχνικές πρακτικές, που αφορούν τις εκδοχές της μορφής και του χώρου, το αφηγηματικό ( γραμμικό , μη γραμμικό).

δ. Η  ανάπτυξη μιας δομημένης επιχειρηματολογίας μέσω ενός μικρού κειμένου (300 λέξεις) που θα μπορεί να υποστηρίζει το τελικό έργο.

γ. Επιτόπια έρευνα και καταγραφή σε χώρους που είναι κήποι η μπορεί, η εν δυνάμει να οριστούν ως τέτοιοι . 

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά επισκέψεων σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

8ο  εξάμηνο

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στα εικαστικά αποτελέσματα που έχουν  προκύψει από τη θεματική του προηγούμενου εξαμήνου εξελίσσοντας τα, ή να επιλέξουν να εργαστούν σε κάποια θεματική που τους ενδιαφέρει προσωπικά.   

Το μάθημα έχει τη μορφή συναντήσεων - συζητήσεων  με κάθε φοιτητή, που σαν στόχο έχουν να εντοπιστούν  και να θεραπεύσουν τα εκφραστικά προβλήματα που προκύπτουν κατά περίπτωση.

Οι συναντήσεις αυτές γίνονται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά αρκετές φορές και με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών του έτους, έτσι ώστε να υπάρχει μια δημιουργική αλληλεπίδραση στην ομάδα. 

Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι να  γίνονται διορθώσεις και  να  δίνονται  κατευθύνσεις  θεωρητικές αλλά και τεχνικές, που αποσκοπούν σε μια  δομημένη σκέψη  και μια συγκροτημένη εκφραστικά  πράξη, μέσω της οποίας απορρέει ένα άρτια υλοποιημένο εικαστικό έργο.

9ο  εξάμηνο 

Ο διδακτικός στόχος  του εξάμηνου είναι:

α. Η αποσαφήνιση του θέματος της διπλωματικής εργασίας. 

β. O καθορισμός του εκφραστικού, νοηματικού και θεωρητικού πλαισίου του προσωπικού έργου των επί πτυχίο φοιτητών, μέσω της συγκριτικής μελέτης παραπλήσιων καλλιτεχνικών περιοχών, από την ιστορία και τη θεωρία της τέχνης. 

γ.  H ανάλυση και επεξεργασία των πλαστικών απαιτήσεων της υλοποίησης του προσωπικού ιδιώματος του κάθε φοιτητή κατά περίπτωση, που στόχο έχει την εκπόνηση μιας άρτιας διπλωματικής εργασίας,  που θα  απορρέει εν τέλει από μια εκτεταμένη έρευνα βασισμένη στην θεωρητική έρευνα και την πρακτική εξάσκηση.

10ο  εξάμηνο

Ερευνώντας και κατανοώντας ο φοιτητής σε πολλά επίπεδα το καλλιτεχνικό του έργο, προχωρεί στην εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας η οποία είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής προσωπικής έρευνας και πειραματισμού, που σαν στόχο έχει τη κατάθεση ενός προσωπικού ιδιώματος μέσω του οπίου αντιλαμβάνεται κατανοεί και επικοινωνεί τα πράγματα.

Το κείμενο θεωρητικής υποστήριξης υλοποιείται σε συνεργασία με φοιτητές του θεωρητικού τμήματος που επιλέγει ο τελειόφοιτος φοιτητής, με στόχο τη δημιουργική συνεργασία των δυο τμημάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου: Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά 8:00 - 20:00

Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 10:00 – 15:00

Ώρες συγκεκριμένων μαθημάτων: Μάθημα με γυμνό μοντέλο, καθημερινά 10:00 - 13:00

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Αρχείο)

Workshops

Το Ι΄ Εργαστήριο παράλληλα με την εργαστηριακή του δραστηριότητα συμμετέχει  σε workshops που διοργανώνονται  μέσα στα πλαίσια ανταλλαγής δραστηριοτήτων ανάμεσα στις σχολές, της Α.Σ.Κ.Τ. και του τμήματος ΙΝ SITU  της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών Βελγίου.    

Σκοπός  των  in situ εργαστηρίων,  πέραν της διατήρησης μιας  εικόνας  εξωστρέφειας της σχολής,  είναι η  ανταλλαγή διδακτικής μεθοδολογίας  σε επίπεδο διδασκόντων, η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών, στην εμβάθυνση και την ανάλυση εννοιών. 

Η διεύρυνση των εικονοποιητικών και μορφοπλαστικών δυνατοτήτων τους, καθώς και η περαιτέρω εξάσκηση της συνθετικής και εκφραστικής τους ικανότητας.

 Η εξοικείωση και εμβάθυνση με τις τεχνικές της εικαστικής γλώσσας και προβληματισμός πάνω σε θέματα αισθητικής και θεωρίας της τέχνης, καθώς και η αξιοποίηση των πολλαπλών ωφελημάτων που προκύπτουν για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες  μέσα από αυτή τη σύνθετη εκπαιδευτική  διαδικασία

Στόχος των εργαστηρίων αυτών  είναι, μέσα από  εικαστικούς διαχειρισμούς  να δοθεί η δυνατότητα στους  φοιτητές να παράξουν  in situ εικαστικά αποτελέσματα,  που αφορούν εκφραστικές περιοχές ,που προκύπτουν από την site specific διαδικασία εργασίας.

Επιβλέποντες καθηγητές:

Leon Vranken,  καθηγητής  διευθυντής του τμήματος IN SITU, της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών Βελγίου.
Παντελής Χανδρής, Αναπληρωτής  καθηγητής της ΑΣΚΤ  

Sites pecific projects: 

2012-2013: Wenduine και Russeignies.

2013-2014: Αθήνα και Ύδρα.

2014-2015: Antwerpen και  Escalles.

2015-2016: Αθήνα και Ύδρα.

2016-2017: Αθήνα και Ύδρα.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260